دانلود پایان نامه ارشد – اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان -متن کامل

دانلود پایان نامه

درخصوص برنامه‌های آموزشی زبان در دوره‌ی پیش از دبستان توجه به ویژگی‌ها کلی کودکان در این دوره و بررسی جدول روند مهارت‌های آموزش زبان در کودکان پیش از دبستان ضروری به نظر می‌رسد. ویژگی‌های نسبتا مشترک کلی بین کودکان 3 تا 6 ساله:

  • تمایل به خودمحوری[1] و خودمرکزی[2] دارند و اساسا هر چیز را از دیدگاه و دریچه خود می‌بینند.
  • تمایل به یادگیری از طریق اشیای واقعی و عینی و تجربه‌های دست اول دارند.
  • تامل کوتاهی می‌کنند؛ یعنی توانایی برای تمرکز کردن و توجه به فعالیت‌ها را برای مدت طولانی ندارند، مدت زمان توجه آنها حدودا 7 دقیقه تا 15 دقیقه در هر دوره زمانی است.
  • برای یادگیری کنجکاو، خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با علاقه پاسخ می‌دهند.
  • هنوز به فعالیت‌های گروهی بزرگتر عادت ندارندو از فعالیت‌های گروهی کوچکتر بهره بیشتری می‌برند.
  • نمی‌توانند به مدت طولانی ساکت و آرام بنشینند، زیرا نیازی درونی برای تحرک و فعالیت جسمی در این سنین وجود دارد.
  • در واکنش‌های عاطفی خود نسبت به بزرگترها و کودکان دیگر طبیعی و مثبت هستند.
  • از تکرار، به ویژه قصه و داستان و اشعار لذت می‌برند.
  • به طور طبیعی و با طیب خاطر به موسیقی و اشعار دارای وزن و قافیه پاسخ می‌دهند (کول، ترجمه مفیدی، 1374)

 

روند رشد زبان و سخنگویی در کودکان دوره پیش از دبستان

کودکان از لحاظ فراگیری زبان، تفاوت‌های زیادی با هم دارند. آنها از لحاظ سرعت یادگیری و کلماتی که فرا می‌گیرند، با هم فرق دارند. این تفاوت‌ها ممکن است از لحاظ منشا زیستی، اجتماعی یا فرهنگی باشند. اما با وجود این تنوع به نظر می‌رسد که همه‌ی کودکان، زبان را در طی چند مرحله فرا می‌گیرند. این مراحل جهانی به نظر می‌رسند و در همه‌ی کودکان،‌ صرف‌نظر از زبانی که آنها فرا می‌‌گیرند و جامعه‌ای که به آن تعلق دارند، ‌صدق می‌کند.

 

مرحله اول: پیش زبانی (عناصر تک هجایی)

«مرحله‌ی پیش زبانی، مرحله‌ی پیش از زمانی است که کودکان نخستین کلمات خود را آغاز می‌کنند. طول مدت این مرحله، از زمان تولد تا حدود 12 ماهگی است. ابتدا صداهایی که کودک تولید می‌کند، به شکل گریه است. اما در طی چند هفته شروع به ایجاد نخستین صداهای واکنشی می‌نماید. حدود 6 ماهگی، کودکان شروع به غان غون می‌کنند. صداهای واکی و همخوان قسمت اعظم صوت‌پردازی‌های کودک را تا شروع کلمه تشکیل می‌دهند. تولید کلمات نوعا در 12 ماهگی آغاز می‌شود که نشانگر گذار به مرحله‌ی بعدی است» (لاند، ترجمه قاسم‌زاده، 1388).

 

مرحله دوم: مرحله واژه عبارت[3] (گفتار تک کلمه‌ای[4])

کودک در حدود یک سالگی یعنی پس از گذشت 12 ماه از تولد، نخستین کلمات قابل درک بزرگسالی را بر زبان جاری می‌کند. «این مرحله که تا سن 18 ماهگی طول می‌کشد، مرحله تک واژه‌ای یا نوزبانی[5] نامیده می‌شود؛ زیرا در این مرحله کودک برای گفتن هر چیز که روزانه با آن سروکار دارد، از تک‌واژه‌ها استفاده می‌کند» (زندی، 1386، ص48).

«در این مرحله کودک ممکن است گفتارهای تک‌واژه‌ای خود را با حرکات اندام‌ها یا آهنگ صدا همراه کند تا بتواند افکار و خواسته‌های خود را به دیگران تفهیم کند یا حالات هیجانی، ناراحتی و شگفت‌زدگی خود را نشان دهند. گاهی نیز کودک با واژه‌های زبان، بازی می‌کند تا معنای آنها را بهتر دریابد یا اینکه به آنها و روابطشان با دیگر عناصر در نظام کلی زبان تسلط یابد و یا از اینکه افکارش را در قالب آن واژه‌ها بریزد» (زندی، 1386، ص50).

 

مرحله سوم: تولید ترکیبات دو کلمه‌ای[6] (گفتار تلگرافی[7])

در حدود سن 16 تا 18 ماهگی، تعداد «تک کلمه»ها به طور فزاینده‌ای بیشتر و بیشتر می‌شود. کودک در این سن تلاش می‌کند تا تک کلمه‌ها را با هم ترکیب نموده، عبارت دو کلمه‌‌ای و حتی سه کلمه‌ای تولید کند. در این مرحله، کلمات کم‌کم با هم ترکیب می‌شوند و رفته رفته تعداد این ترکیب‌ها آنقدر زیاد می‌‌شود که گفتار کودک شکل تلگرافی پیدا می‌‌کند.از لحاظ ساخت درونی زبان در حالی که مرحله قبل یعنی مرحله تک‌‌کلمه‌ای موسوم به مرحله غیرنحوی[8] شده است‌، مرحله گفتار تلگرافی با عنوان مرحله نحوی[9] نامیده می‌شود (زندی، 1386).

[1] – Egocentric

[2] -Self Centered

[3] -Holophrastic Stage

[4] -One-Word Utterance Stage

[5] – Protospeech Stage

[6] – Two- Word Utterance Stage

[7] – Telegraphic Speech

[8] – Asyntactic

[9] -Syntactic

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران