خرید فایل پایان نامه : اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

دانلود پایان نامه

 

روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان بیشتر بازی است. یعنی باید براساس بازی و فعالیت استوار باشد، زیرا روش بازی اساسا کودک‌محور و تقویت‌کننده نیازهای فردی، توانایی‌ها و علایق کودک است. بازی طبیعت دوم کودک است و راهی طبیعی برای بیان عقاید و احساسات و نیز پژوهش‌ و شناخت دنیای پیرامون کودک محسوب می‌شود. بازی همچنین به ایجاد روابط اجتماعی بین کودکان کمک می‌کند. به این ترتیب در حمایت از رشد همه جانبه کودک نقش ارزشمندی دارد. موقعیت‌های بازی تجربه‌هایی برای یادگیری کودک به شکل عینی فراهم می‌آورد. به طوری که به شرکت‌کننده‌های فعال و نه دریافت‌کننده‌های غیرفعال در روند یادگیری مبدل می‌شود.

بازی برنامه‌های متعادل و فرایندمحور را فراهم می‌آورد که همه‌ی اهداف رشدی را تحقق می‌بخشد. بازی رشد فرایندهای یادگیری همچون مشاهده، تجربه‌آموزی، حل مسئله و خلاقیت را در کودکان تقویت می‌کند و در عین حال به ارتقای مهارت‌های جسمی، گفتاری و اجتماعی کودک کمک می‌کند. بازی توجه فردی و ارزشیابی مداوم هر کودک را تسهیل می‌کند. فعالیت‌های بازی گروهی و انفرادی بازخوردهایی فوری برای معلم یا کارکنان مراکز آموزش و پرورش پیش از دبستان در توجه نشان دادن به هر کودک را فراهم می‌آورد. بازی یادگیری را برای کودکان لذت‌بخش می‌سازد و در آنان انگیزه‌ای مداوم برای مدرسه رفتن و یادگیری‌های مدرسه‌ای به وجود می‌آورد (کول، ترجمه مفیدی، 1374).

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

 

اهداف برنامه زبان‌آموزی در دوره پیش از دبستان

«با توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی ایران زبان و خط رسمی و مشترک ایران، به ویژه در زمینه «کتب درسی» زبان فارسی است. بنابراین همه دانش‌آموزانی که وارد دوره‌های تحصیلی رسمی می‌شوند باید متون درسی را که به زبان فارسی تهیه شده است، مطالعه کنند. به طور کلی می‌توان گفت آنچه آرمان یا مقصد نهایی هر نوع زبان‌آموزی را تشکیل می‌دهد عبارت است از اینکه کودک در زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور به آن درجه‌ای از مهارت برسد که وی را قادر سازد با کسان دیگری که از زبان فارسی استفاده می‌کنند، ارتباط شفاهی برقرار کند و آمادگی لازم را در زمینه‌ی مهارت‌های خواندن و نوشتن برای ورود به دبستان به دست آورد» (زندی، 1386، ص 55).

این مهم یعنی دستیابی به چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن زبان فارسی هدف اصلی در دوره‌ی پیش از دبستان بوده که در این راستا می‌بایست به تدوین و اجرای یک برنامه‌ زبان‌آموزی مناسب که در آن فرصت‌های یادگیری متنوعی برای کودکان ایجاد می‌کند، اهتمام جدی داشته باشیم.

اگر برنامه زبان‌آموزی را طرح کلی فراهم کردن فرصت‌های یادگیری برای کودکان بدانیم کاملا روشن است که با توجه به فرصت‌های محدودی که در اختیار کودکان قرار خواهد داشت، برنامه زبان‌آموزی باید براساس نیازهای آموزشی واقعی کودکان تنظیم شود. ام.اس.نولز[1] نیازهای آموزشی را چنین تعریف کرده است: «نیازهای آموزشی فاصله میان توانایی و شایستگی فرد در حال حاضر و سطح بالاتری از صلاحیت است که برای کارایی موثر و در زمینه موردنظر ضروری است» (به نقل از صباغیان، 1364، ص 77). چراکه نیازها از مهم‌ترین عوامل تلاش و فعالیت در جوامع انسانی هستند و طبیعی است توجه به نیازهای اصلی کودکان موجب افزایش علاقه و نگرش مثبت آنها نسبت به فعالیت‌های تدریس خواهد شد.در اینجا به مهم‌ترین نیازهای آموزشی برنامه زبان‌آموزی در دوره پیش‌دبستانی که تلفیقی از تقسیم‌بندی اشترن[2] و بیلیافت[3] است اشاره شده:

الف) مهارت گوش دادن

 • آموزش شنیدن یعنی احساس اصوات زبان و تغییر زبان و تمییز دادن واج‌ها، واژه‌ها و جمله‌های فارسی.
 • آموزش دقت و تمرکز حواس بر پیام‌های شفاهی زبان فارسی.
 • آموزش دریافت مناسب پیام یعنی فهم و ادراک اولیه پیام‌های شفاهی زبان فارسی شامل درک معانی واژه‌ها، جمله‌ها و علائم غیرکلامی و فرازبانی.
 • آموزش تغییر مناسب پیام‌های زبان فارسی شامل پردازش و جذب نهایی منظور گوینده.

ب) مهارت صحبت کردن

 • آموزش تلفظ صحیح آواها، کلمات و جمله‌های زبان فارسی.
 • آموزش رعایت صحیح تکیه کلمات و آهنگ انواع جمله‌های زبان فارسی.
 • آموزش تولید سریع واژگان زبان فارسی برای ارسال پیام.
 • آموزش رعایت قواعد کاربرد شناختی و قواعد آغاز، ادامه و پایان مکالمه در جامعه فارسی زبان.

ج) مهارت آمادگی خواندن

 • آموزش بازشناسی دیداری نشانه‌ها و تصاویر پیش‌بینی شده.
 • آموزش درک پیام‌های داستان‌‌های تصویری سریالی.

د) مهارت آمادگی نوشتن

 • آموزش به دست گرفتن سریع و صحیح مداد.
 • آموزش نوشتن صحیح نشانه‌‌های پیش‌بینی شده از راست به چپ.
 • آموزش نوشتن برخی نشانه‌های پیش‌بینی شده از حفظ (مقدمه املانویسی).

آموزش این مهارت‌ها و توانایی‌ها در یک برنامه زبان‌آموزی باید در ارتباط کامل با هم طراحی شوند. بیلیافت، زبان‌شناس روسی معتقد است یادگیری زبان مستلزم دارا شدن مجموعه‌ای از توانایی‌هاست. علاوه بر استعداد و توانایی فطری که در همه انسان‌ها کم و بیش وجود دارد، کودکان باید برخی توانایی‌های اکتسابی که عبارتند از: 1)توانایی‌های آوایی، 2) توانایی‌های واژگانی، 3) توانایی‌های دستوری، 4) توانایی‌های کاربردشناختی، ‌5) شم زبانی و 6) اندیشه با زبان موردنظر را فرا بگیرند (زندی، 1386).

[1] – M.S.Knowles

[2] – Eshtern

[3] – Bilift