دانلود پایان نامه ارشد بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن -متن کامل

ساختار خانواده را با ویژگی‌های خاصی چون محل سکونت، پیوند‌های خویشاوندی، چگونگی توزیع قدرت و مسوولیت‌ها و تعاملات درونی بین اعضای آن نشان می‌دهند. در ادبیات خانواده از گذشته تا حال برخی از واژه‌های خاص در جهت معرفی اشکال گوناگون آن بکار رفته است.

مهم‌ترین اشکال خانواده از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان خانواده را شامل دو نوع هسته‌ای[1] و گسترده[2] می­باشد. (زاندن، 1990)

2-5-1. خانواده هسته‌ای[3]

خانواده هسته‌ای دوران معاصر احتمالا منبعث از الگوی خانواده بورژوازی است. خانواده­‌های بورژوازی بخشی از خانواده­‌های اوایل دوران صنعتی شدن بودند که زندگی خود را با درآمد‌های ثابتی مانند اجاره، سود سرمایه یا سهام تامین می­کردند. در این خانواده­‌ها نیز جدایی کامل زندگی و شغلی وجود داشت، اما برخلاف خانواده­‌های کارگری، خانواده بورژوازی از لحاظ اقتصادی تامین بود. در این نوع خانواده به دلیل جدا بودن محل شغلی از مکان زندگی و تامین مادی، برای اولین بار امکان دور نگهداشتن زن و کودکان از درگیری­‌های اقتصادی و مادی ایجاد شد و برای اولین بار، «خانه» تبدیل به مکانی خصوصی شد که در آن صمیمیت، محبت و احساسات فردی اهمیت بسیار پیدا کرد.

خانواده هسته‌ای منظور خانواد‌ه ای است متشکل از زن و مرد و صرفا فرزندان که ضمن ارتباط با خود با خانواده­‌های دیگر نیز تعامل[4] داشته و از نظر تعداد عضو و جای­گشت­‌های[5] ارتباطی، مناسب­تر از بقیه انواع خانواده می­باشد. یک خانواده هسته‌ای شامل پدر، مادر، کودکان طبیعی یا فرزند خوانده است. اعضای این خانواده اغلب، با هم در یک خانوار مشترک بسر می­برند در برخی از جوامع سنتی، خانواده هسته‌ای در درون یک شبکه خویشاوندی گسترده زندگی می­کنند.

2-5-2. خانواده گسترده

اصطلاح خانواده گسترده بطورکلی به نظامی ‌می­گویند که در آن آرمان جامعه این است که چندین نسل باهم زندگی کنند. خانواده گسترده شامل یک خانواده هسته‌ای به همراه یک یا تعداد بیشتری از خویشاوندان است که در یک خانوار با یکدیگر به سر می­برند دیگر وابستگان ممکن است شامل پدربزرگ­ها، عمه­ها، عموها، زنان و بچه­‌های پسران و مانند آن‌ها باشند خانواده گسترده دارای تعریف وسیعی بوده و شرایطی را دربر می­گیرد که در آن اعضای خانواده در مجاورت هم به سر می­برند تا آن‌که در زیر یک سقف زندگی کنند و دارای روابط مداومی‌ با یکدیگر باشند. در این شکل از خانواده تعداد ارتباطات انسانی و زیر مجموعه­‌های سیستم اصلی افزایش یافته و امر رشد، عملکرد و ساختار خانواده دگرگون می­گردد.

در این شکل خانواده ارتباطات نسل‌ها با هم در فضایی نزدیک صورت گرفته، از نظر حمایت‌های خانوادگی و نظارت‌های موجود بر روابط اعضا می‌توان آن‌را بسیار نیرومندتر از خانواده هسته‌ای دانست. در برخی فرهنگ‌ها خانواده به هم پیوسته[6] نام دارد زیرا رابطه بسیار نزدیکی بین والدین و فرزندان وجود داشته، نسل‌های مختلف از طریق این ارتباطات گسترده حالتی از اتصال و جوشش به یکدیگر پیدا می‌نمایند.

در مقایسه این دو، اعتقاد بر آن است که خانواده گسترده به لحاظ ارتباطات انسانی[7] بیشتر و گفتگو‌های چند جانبه میان اعضای آن، قادر است اندوخته­‌های فکری و فرهنگی خود را بهتر از نوع دیگر خانواده منتقل نماید و از این طریق رشد ذهنی[8] و اجتماعی نسل­ها، تسهیل می­گردد.

[1] nuclear family

[2] extended family

[3] Nucleus

[4] Interaction

[5] Factorial

[6] Join Family

[7] Human Relationships

[8] mental development

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن