دانلود تحقیق در مورد (بعضی، شاخه)، پیچکها، ۵/۳

عدس

۱-۱۲-۳-برگ
برگهای عدس، متناوب، مرکب و دارای ۱ تا ۸ جفت برگچه است. دمبرگها کوتاه بوده و طول محور برگ بین ۱ تا ۵/۴ سانتیمتر (اکثرا ۵/۲ تا ۵/۳ سانتیمتر) است. محور برگ به یک پیچک ساده (بعضی مواقع دو شاخه) منتهی میشود که ممکن است طول آن برابر با طول محور برگ باشد. این پیچکها به ویژه در برگهای بالایی تشکیل میشوند. در حالیکه

دیدگاهتان را بنویسید