دانلود تحقیق در مورد بوته،، میروند.، میباشد(آمارنامه، کشاورزی،

دانلود پایان نامه

سطح کشت در بین سایر حبوبات در استان را به خود اختصاص داده است که این مطلب خود بیان کننده جایگاه ویژه این محصول در استان میباشد(آمارنامه کشاورزی، ۱۳۹۰). عملکرد پایدار و بالا در عدس زمانی حاصل میشود که غلافهای واقع در هر بوته، تعداد بذر در غلاف و تعداد شاخههای جانبی در بوته از مهمترین اجزای عملکرد عدس بشمار میروند. وزن آزمایشی بذر

دیدگاهتان را بنویسید