دانلود تحقیق در مورد مدور، سهگوش،، منقاری، ۱۱

گلدهی معمولا ۷-۶ هفته پس از کشت ( در شرایط مطلوب) شروع میشود (پارسا و باقری، ۱۳۸۷).
۱-۱۲-۵-غلاف
غلافهای عدس دراز، از اطراف فشرده شده، بالای دانهها متورم، ۶ تا ۲۰ سانتیمتر طول و ۵/۳ تا ۱۱ میلیمتر عرض دارند. شکل قاعده آن مدور تا سهگوش، دارای نوک منقاری کوتاه- صاف و دارای یک یا دو دانه می باشند. بطور معمول تعداد غلاف هر دمگل

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *