دانلود پایان نامه درباره تحلیلی،، مساله،، ،

طبق فرضیات مساله، معادلات حاکم و شرایط مرزی مساله تعیین و سپس معادلات دیفرانسیل حاکم بر محیط مربوطه مستقیماً حل می‌شود.
به دلیل پیچیدگی هندسی و شرایط مرزی، این روش فقط برای حالات بسیار خاص با هندسه ساده قابل استفاده می‌باشد که برای چند مسئله پاسخ هایی توسط محققین مختلف بدست آمده است.
جوابهای حاصل از روشهای تحلیلی، به

دیدگاهتان را بنویسید