دانلود پایان نامه درمورد یخچال، نشوند، (گودرزی،، گردوغبار،

شستشو نشوند یا اینکه در محل تمیز بعد از شستشو نگهداری نشوند و در معرض گردوغبار، حشرات، جوندگان قرار گیرند موجب آلوده شدن بستنی می شوند. (گودرزی، ۱۳۸۱)
یخچال نیز جزو لوازم مهم در بستنی سازی و بستنی فروشی است که معمولا بستنی را بعد از تهیه به یخچال با درجه حرارت پایین منتقل می کنند. یخچال ها نیز می توانند منشا آلودگی در بستنی

دیدگاهتان را بنویسید