دانلود پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (متن کامل موجود است) :

 

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
دانلود بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی
انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده
مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007
جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص
بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی
تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری
بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران
قتل عمد غیر مستوجب قصاص
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جرم سیاسی
بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه
تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال 94 1393
پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت
پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی
بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390
بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال1392
بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393
بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390
بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390
بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
پایان نامه حقوق گرایش جزاو جرم شناسی : تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری
رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی
مقاله رایگان حقوق :تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست
پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال 1392
پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران
پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان
پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
پایان نامه بررسی ارکان تشکیل دهنده ­ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم
پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
پایان نامه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی
پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران
پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای
پایان نامه تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
پایان نامه مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
پایان نامه حدود و شرایط دفاع از اموال در فقه و حقوق
پایان نامه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و پیامدهای جرم شناختی آن
پایان نامه نظریه مقاصد الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران
پایان نامه مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان
پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری
پایان نامه تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده
پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی
پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی
پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی
پایان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری
پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح
پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری
پایان نامه کپی رایت در حقوق کیفری ایران
پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری
پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران
پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق
پایان نامه شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد
پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا
پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم
پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
پایان نامه تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم
پایان نامه تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
پایان نامه بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم
پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی
پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان
پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی
پایان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی
پایان نامه نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی
پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی
پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل
پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی
پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران
پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان
پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران
پایان نامه بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن
پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری
پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران
پایان نامه بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
پایان نامه داوری زن در فقه و حقوق ایران
پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
پایان نامه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان
پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
پایان نامه جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی
پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران
پایان نامه تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران
پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری
پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان
پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن
پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران
پایان نامه اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 92
پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت سبز فایل