پایان نامه عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی و علائم آن-پایان نامه دانشگاهی

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

1- شرایط سخت و طاقت فرسای کار

2- ناکامی­ها و فشارهای عصبی فراوان

3- فشار مداوم برای سعی و تلاش بیشتر

4- صرف وقت و انرژی زیاد و ناملموس و بی­ثمر

5- تعارض مستمر بین فعالیتهایی که زمان و تلاش می­طلبند.

6- فقدان بازخورد مثبت و پاداش دهنده

7- بی ­توجهی و روشن نبودن انتظارات و توقعات کاری

8- مثل کار کردن در بهشت زهرا (محیط شغلی غم افزا)

9- روابط ضعیف انسانی

10- کار زیاد و بدون تفریح(حسینیان،1382).

 

2-3-14 علائم فرسودگی شغلی

سندرم فرسودگی شغلی علائم جسمانی، روانی، هیجانی متعددایجاد می­کند.

علائم جسمانی: کاهش انرژی،خستگی مزمن، ضعف،افزایش آسیب ­پذیری نسبت به بیماری­ها،سر دردهای مزمن، تنش عضلانی، کمردردواختلال درخواب.

علام هیجانی: احساس افسردگی،درماندگی و ناامیدی، افزایش تنش و تعارض در خانه،افزایش حالتهای عاطفی منفی مثل (عصبانیت، بی­قراری و تحریک­پذیری) و کاهش حالتهای عاطفی مثبت مثل (صمیمیت، با ملاحظه بودن، فروتنی و ادب)

علائم روانی: نارضایتی و نگرش منفی نسبت به خود، شغل و در کل نسبت به زندگی، در نهایت مجموعه علائم بالا به رفتارهایی مثل غیبت ازمحل کارورها کردن کارمنجر می­شود (دکتر فیاض بخش، 1388).