منابع پایان نامه ارشد با موضوع اواپراتور، اواپراتورها، سردگرفته، پیستونی

دانلود پایان نامه

کمپرسورها که در صنعت تبرید مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : کمپرسورهای پیستونی
کمپرسورهای دوار
کمپرسورهای پیچی
کمپرسور حلزونی
کمپرسورهای گریز از مرکز
اواپراتور
اواپراتور در حقیقت یک مبدل حرارتی است که در اثر تبخیر ماده مبرد در داخل آن حرارت از محیط سردگرفته می شود. از نظر ساختمان اواپراتورها به سه دسته

دیدگاهتان را بنویسید