پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده

دانلود پایان نامه

مورد نیاز مشتریان به صورت برخط
۳) توانایی کنترل و هدایت
۴) ایجاد یکپارچگی میان فعالیت‌های واسطه‌گری الکترونیکی با سایر فعالیت‌ها
۵)افزایش اعتماد در معاملات

فعالیت‌هایی که توسط واسطه‌ها انجام می‌شودو منجر به افزایش اعتماد می گردد
قسم اول؛ بهره‌گیری مصرف کننده از خدمات واسطه‌ها
جستجو و

دیدگاهتان را بنویسید