Posted in آموزشی

فرار و عوامل موثر بر آن

تعریف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تعامل سیستمها، و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به تنیدگی

تعامل سیستمها، و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به تنیدگی» الف- نقش هورمونها در وهله نخست پژوهشگران به شناخت روابط بین دو بخش غدد فوق…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تفاوت انگیزش درونی و بیرونی در چیست؟

انگیزش درونی و بیرونیتمایز مهم در انواع انگیزه های نوع بشر انگیزش درونی و بیرونی است. انگیزش بیرونی از پاداشهای بیرونی ناشی می شود؛ انگیزش…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

 

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تفاوت های اجزای سرمایه روانشناختی

تفاوت های اجزای سرمایه روانشناختی:   جدول 3-2 ویژگی های مولفه های رفتار سازمانی مثبت گر ویژگی ها  و نتایج جهت حرکت مولفه ها آمادگی…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تعریف مشکلات رفتاری–عاطفی

مشکلات رفتاری 2-1-1-1- تاریخچه بشر احتمالاً تنها موجودی است که رفتارهای خود را جز به جز ارزیابی می­کند. در مورد سبب‌شناسی و آسیب­های روانی حدس…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

عوامل محافظ و عوامل آسیب زا

عوامل محافظ و عوامل آسیب زا   تحقیقات انجام شده در مورد تاب‌آوری، اشاره به عناصری دارد که علی‌رغم عدم وجود شرایط اساسی برای رشد…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

پایان نامه راه های درمانی و تشخیص بیماری آسم

پاتوفیزیولوژی محدودیت جریان هوا عمدتاً به علت انقباض برونش هاست ، اما ادم مجاری هوایی، احتقان عروقی ، و انسداد مجاری به وسیله اگزودا هم…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

عوامل مؤثر بر درک خطر ترافیکی

عوامل مؤثر بر درک خطر ترافیکی جنسیت در رابطه با رفتارهای پرخطر ترافیکی، تفاوت‌های جنسیتی به‌وسیله پژوهش­های متعددی گزارش شده است. پژوهش­ها نشان می­دهند رانندگان…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

عصب-روانشناسی هیجان از دیدگاه روانشناسی

عصب-روانشناسی هیجان پیشرفت های اخیر در عصب-روانشناسی در شکل گیری نظریه معاصر هیجان مؤثر بوده است. لیدوکس[1] (1996) دو مسیر مجزا را برای تولید هیجان…

Continue Reading...