Posted in آموزشی

تعریف منبع کنترل از دیدگاه روانشناختی

– منبع کنترل یکی از سوالات اساسی که همواره ذهن بشر را به خود اشتغال داشته، این است که آدمی چقدر بر زندگی و سرنوشت…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

سبب شناسی اختلال­های طیف اتیسم

سبب شناسی پژوهش­های متعددی در مورد علل ایجاد اختلال‌های طیف اتیسم انجام شده است، بدون آنکه تا کنون به دلایل قانع کننده­ای دست یافته باشند….

Continue Reading...
Posted in آموزشی

پژوهش(پایان نامه) : رویکردهای درمانی برای اختلال افسردگی

رویکردهای درمانی برای اختلال افسردگی رویکرد درمانی در افسردگی به دو دسته زیستی و روانشناختی تقسیم می شود. داروهای ضد افسردگی رایج ترین نوع درمان…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

مفهوم هویت و ابعاد آن از دیدگاه روانشناختی

تاریخچه هویت مقوله‌ای به نام هویت شاید سابقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، یعنی از زمانی‌که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

رویکردهای نظری روان درمانی گروهی

بخش سوم : گروه درمانی   2-3-1تعریف گروه درمانی گروه درمانی فعالیتی است جهت افزایش آگاهی افراد از خودشان و دیگران و کمک به آنها…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

پایان نامه دانشگاهی : ویژگی‌های کیفیت زندگی و عواما تعیین کننده ی ان

ویژگی‌های کیفیت زندگی این ویژگی‌ها عبارتند از: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن. چند بعدی بودن : متخصصان معتقدند کیفیت زندگی موضوعی چند…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

سبب شناسی  وایستگی به مواد از دیدگاه روانشناختی

سبب شناسی  وایستگی به مواد در مدل وابستگی به مواد ،وابستگی نتیجه فرایندی است که در آن عوامل متعددی که روی هم تاثیر متقابل دارند،بر…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

رابطه ی بین کنترل فردی و سلامت-معرفی سایت دانلود پایان نامه

کنترل فردی و سلامت کنترل فردی و سلامت، از دو راه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند. اول، افرادی که احساس کنترل فردی شان…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

تحلیل وضعیت موجود از علوم انسانی غربی و رسالت انقلاب اسلامی

تحلیل وضعیت موجود از علوم انسانی غربی و رسالت انقلاب اسلامی 1-2. علوم انسانی غربی به اعتقاد استاد میرباقری، تاریخ بشریت همواره صحنه درگیری جبهه…

Continue Reading...
Posted in آموزشی

دانشگاه و جنگ نرم (تهاجم فرهنگی)

ها در آن رعایت شود، که نشده است. البته باید تلاش کنید؛ کار دست شما دانشجویان است.»[1] دانشگاه و جنگ نرم (تهاجم فرهنگی) گونه های…

Continue Reading...