رابطه اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی -خرید پایان نامه

بهره وری جزئی: بهره وری نسبت بین ستاده و داده ی یک سیستم تولیدی را به صورت کمّی توصیف می کند (ویندل و دِرِسنر، 1992 به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، 1390: 19). هر گاه در نسبت مذکور از بین کلیه ی... دنباله مطلب

پایان نامه : بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت – فروش پایان نامه

مشتری همان کسی است که نیازش را خود تعریف می­کند، کالا ها و خدمات تولیدی را مصرف می­کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می­شود که در کالاها یا... دنباله مطلب

تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت-معرفی سایت دانلود پایان نامه

سازمانها برای بقاء خود در دنیای متلاطم و متغیر امروز به اندیشه های نو و نظرات جدید نیاز دارند. افزایش تهدیدها از یک سو و استفاده از فرصتها از سوی دیگر در محیط متشنج و غیرقابل پیش بینی،... دنباله مطلب

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران-سایت های دانلود پایان نامه

متغیرهای کنترلی در این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت(FSize): مطالعات قبلی نشان داده اند که اندازه شرکت تاثیر مثبت در سودآوری شرکت دارد)چان، 1993 پوست و ویلسون، 1996؛ سو، (2001 . به دلیل اینکه... دنباله مطلب

علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد) و راهکارهای مقابله با آن

اراده عامل حرکت فرد می باشد. پس باید با منطق و شرع همسان باشد و با استفاده از تربیت و آموزش صحیح تقویت شود. فردی که با مشاهده یک عمل خلاف شرع و موازین اجتماعی با قاطعیت تمام در مقابل آن... دنباله مطلب

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در... دنباله مطلب