پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی -فروش فایل

مدیریت ارتباط با مشتری در خصوص مدیریت دانش مشتری، برای فهم بهتر مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنهاست. شناسایی مشتری با ارزش یک وظیفه دانشی پیچیده است چرا که فرآیندهای مدیریت ارتباط... دنباله مطلب

سازش و داوری

فهرست مطالب:   فصل اول: مقدمه: 1 الف- بیان مساله وموضوع. 13 ب- پیشینه تحقیق. 14 ج- سوال های تحقیق. 14 د- فرضیه های تحقیق. 14 ه- هدف تحقیق. 15   فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16 گفتار... دنباله مطلب

پایان نامه نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی

2-10- دلبستگی و تاب آوری مفهوم تاب آوری بر اساس اصول اولیه  نظریه دلبستگی قرار دارد و برخی از محققان و صاحبنظران بر این باورند که نظریه دلبستگی از ریشه های مفهوم تاب آوری است.  بالبی و... دنباله مطلب

نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی -فروش فایل

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                   ... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد: تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه -فروش فایل

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود. مبحث اول: واژه شناسی در حقوق... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد: واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

باید به این نکته توجه شود که در این قیاس مفهوم به هنجار بودن حذف شده است. احتمال دارد کسانی که در انتهای پایینی مقیاس هستند، تعادل عاطفی زندگیشان را حذف کنند و عاری از نشانه های بیماری... دنباله مطلب

تحقیق (پایان نامه) : اثربخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

فهرست مطالب چکیده. خ‌ فصل اول.. 1 کلیات پژوهش…. 1 مقدمه: 2 بیان مسأله: 4 ضرورت واهمیت تحقیق : 8 اهداف تحقیق: 10 فرضیات تحقیق: 10 تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: 10 فصل دوم. 15 مبانی نظری... دنباله مطلب