دانلود پایان نامه ارشد بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن -متن کامل

ساختار خانواده را با ویژگی‌های خاصی چون محل سکونت، پیوند‌های خویشاوندی، چگونگی توزیع قدرت و مسوولیت‌ها و تعاملات درونی بین اعضای آن نشان می‌دهند. در ادبیات خانواده از گذشته تا... دنباله مطلب

پایان نامه : بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن

ساختار به معنی ساختمان، ترکیب، سبک، سازمان، بنا، تشکیلات دادن، پی‌ریزی کردن، چگونگی ساختمان چیزی، همچنین ترتیب اجز ا و بخش‌های یک جسم و معادل آن واژه structure  می‌باشد. (معین، 1390) بعد... دنباله مطلب

پایان نامه – بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم­­های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می­باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیات‌مدیره را از سوی... دنباله مطلب