پایان نامه ارشد – اصول ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی-دریافت پایان نامه

اصول ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی :         به طور قطع و مسلم ارزشیابی یکی از قسمت های عمده و مهم برنامه های آموزشی به شمار میرود زیرا نتایج آن می تواند برنامه های... دنباله مطلب

پایان نامه – چرخه یادگیری

– چرخه یادگیری:یکی از انواع مدل‌های آموزشی بر مبنای رویکرد دانش سازی که منجر به تغییر مفهومی می‌شود، چرخه یادگیری است (اِستپانز و همکاران، 1988). نقطه آغاز این روش، به دهه 1960 بر... دنباله مطلب

پایان نامه آماده: عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی وپیامدهای آنسایت دانلود پایان نامه

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانیبررسی‌های فرا تحلیلی در خصوص عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی منجر به شناخت عوامل ذیل گردیده است؛ که عبارت‌اند از: 1)     ویژگی‌های... دنباله مطلب