دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : قابلیت پیش بینی

پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد اختلال اضطراب فراگیر

احترام میگذارند. عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی به خاطر درخواستهای مکرر برای خروج از کلاس درس، نگرانیشان نسبت به جدایی از والدین، و غیبتهای مکرر از مدرسه، پایین... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد مهارتهای اجتماعی

و دیگر نتوانند احتیاط های لازم را در پیش بگیرند(سادوک،2007).اضطراب صفت و اضطراب حالت:اضطراب صفت یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص را نسبت به فشار منعکس می کند و در... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درمورد اختلالات اضطرابی

اضطراب کودکان، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین میزان اضطراب، خودکارامدی والدینی، ابعاد کمال گرایی والدین و سبک والد گری در والدین کودکان مضطرب و والدین کودکان غیر مضطرب... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره سوء مصرف مواد

اجتماعی نبودحمایت اجتماعی، ازدست دادن دوستی ها، تبعیض، بازنشستگی یا تغییرات دیگرآموزشی بی سوادی، مشکلات تحصیلی، درگیری در مدرسهشغلی استرس در محیط کار، ناخشنودی یا ناهماهنگی با... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره اختلالات شخصیت

انسان گرایی- هستی گرایی1. دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی بر خود آزمایی و میل به آزادی تمرکز دارد. از دیدگاه انسانگرایی در آدمی نیرویی متوجه خودشکوفایی، یا «تحقق بخشیدن به هرآنچه می... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره یادگیری اجتماعی-فروش پایان نامه کامل

انسان گرا/ وجودگرا هسته اساسی این رویکرد، این است که افراد بسمت خودشکوفایی (بالفعل سازی استعدادهای بالقوه شان) برانگیخته می شوند. انها مختارند در مورد زندگی شان تصمیم بگیرند و... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره اختلالات روانی

می شود.جدا از روایی و پایایی، انتقادهای دیگری نیز بر این رویکرد وارد است. بیشتر این انتقادها بر این استدلال استوارند که به نظر می رسد در مورد بسیاری از اختلالات روانی، هیچ پایه ی... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درباره رفتار پرخاشگرانه

توجیهات منطقی در تبیین رفتار را سقراط، افلاطون و ارسطو تقویت کردند. سقراط خرد را سنگ زیربنای زندگی مطلوب می دانست. افلاطون نقطه نظر ارگانیسمی را گسترش بخشید که طبق آن رفتار جلوه ای... دنباله مطلب