اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۷

اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۷

 • تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
 • بررسی انواع استراتژیها
 • انتخاب استراتژی (بایراس، ۱۹۸۵، ص ۳۲)
 • مدل برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت:
  مراحلی را که سازمان جهانی بهداشت برای برنامه ریزی استراتژیک درنظر گرفته است به شرح زیر می باشد:
  اقدامات مقدماتی برای برنامه ریزی: که اولین قدم تشکیل کمیته ویژه برنامه ریزی است که ترجیحاً باید ماهیت بین بخشی داشته باشد. قدم بعدی دراین مرحله تدوین روش کار است. روش کار در حقیقت به عنوان یک راهنما مورد استفاده کمیته تنظیم استراتژی قرار خواهد گرفت. سومین قدم بهره گیری از اطلاعات است. علاوه بر اتخاذ تصمیم درباره روش کار و اقدامات بعدی آن بایستی کمیته یا گروه برنامه ریزی درباره نوع اطلاعاتی که در طی برنامه ریزی مورد نیاز بوده و باید جمع آوری شود نیز تصمیم گیری نماید.
  تجزیه و تحلیل وضع موجود: در تجزیه و تحلیل وضع موجود سیاستهای کشور در زمینه پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای بهداشتی منبعث از آن و جهت گیریهای لازم برای تهیه و تدوین استراتژی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مذکور نه تنها باید گذشته وحال را شامل شود بلکه باید پیش بینی های مربوط به آینده را نیز در نظر داشته باشد. بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات در زمینه مشکلات بهداشتی و پوشش سرویسهای جاری وسودمندی آن باید بتواند راه را برای تعیین اولویت های سلامت بازکرده و گروه های جمعیتی را که ارائه خدمات سلامت به آنان از اولویت ویژه ای برخوردار است مشخص نماید.
  بررسی مشکل، تعیین اولویت ها و هدف: تجزیه و تحلیل مشکلات سلامت و آموزش پزشکی به صورتی انجام و ارائه می شود که شرایط لازم را برای مقابله با مشکلات بر اساس خدمات فعلی سلامت و در جهت سیاستهای کلی فراهم نماید. اولین اقدام در این زمینه تعیین اجزایی از سیستم است که امکان تغییر در آنها وجود دارد . وقتی که مسائل اولویت دار مشخص شدند بایستی بر اساس اهداف توسعه اجتماعی- اقتصادی و سیاستهای کلان کشور، اولویت بندی دقیق صورت گیرد و اهداف اختصاصی تعیین شوند.
  تنظیم استراتژی: منظور یک رشته اقدامات و تکنیکهای به هم پیوسته است که برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده طرح ریزی و برای این منظور از نیروی انسانی، تسهیلات، ملزومات و تجهیزات و امکانات مربوط به طور تلفیقی استفاده می شود. بنابراین تنظیم استراتژی باید تجزیه و تحلیل استراتژی های موجود را نیز شامل شود.
  تنظیم برنامه و ارزشیابی: پس از آنکه عالیترین و با صرفه ترین استراتژی ها شناسایی شدند قدم بعدی این است که معلوم شود بهترین و موثرترین راه برای به اجرا در آوردن استراتژی های مورد نظر کدام است. ارزشیابی نیز فرایندی است که لازم است در هر مرحله و در پایان برنامه صورت گیرد و براساس نتایج حاصله نسبت به اصلاح برنامه اقدام شود. (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۶۵، ص ۴۵-۱۰)
  مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه کالیفرنیا
  الکساندر مدل برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده را برای دانشگاه کالیفرنیا پیشنهاد کرده است.
  که ابتدا به ضروزت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه پرداخته و پویایی محیط های دانشگاهی را با برنامه ریزی استراتژیک که ماهیت پویایی دارد منطبق می دادند. وی به بررسی فرایند برنامه ریزی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا پرداخته و سپس این مدل را ارائه کرده است. در واقع او با اشاره به چالش های اساسی سیستم آموزشی دانشگاه کالیفرنیا ضرورت برنامه ریزی استراتژیک ار جهت رویارویی با چالش های مطرح شده مورد تاکید قرار داده است.مهمترین چالش هایی که دانشگاه کالیفرنیا طی سال های اخیر با آن ها مواجه بوده به شرح زیر می باشد:
  کاهش حمایت های مالی دولت
  افزایش تقاضا برای آموزش عالی که در سال ۲۰۱۰ ثبت نام های سالانه به ۷/۲ میلیون نفر رسید. (در حالی که در سال ۱۹۹۵، ۸/۱ میلیون نفر بود.)
  تغییرات جمعیتی
  مدل های جدید آموزش عالی که در پی نیازهای جدید آموزشی جدید نظیر تخصص های خاص و آموزش های علمی کاربردی ایجاد شده اند و سیستم های سنتی پاسخگوی این نیاز نمی باشند. (الکساندر، ۱۹۹۹، ص ۳-۱)
  تجزیه و تحلیل نیاز
  رسالت/چشم انداز
  موضوعات و مباحث استراتژیک
  تجزیه و تحلیل SWOT
  مقیاس ها و معیارهای سنجش عملکرد
  استراتژی های طراحی شده
  عملیات
  برنامه های استراتژیک به اهداف استراتژیک/
  برنامه های عملی به تاکتیک ها
  یادگیری استراتژیک / تفکر استراتژیک
  مدل برنامه ریزی استراتژیسک دانشگاه ویسکانس مادیسون
  برنامه ریزی استراتژیک در سازمان از به کارگیری آن در بودجه بندی آمریکا طی سال ۱۹۵۰ شروع شد و به سرعت رشد کرد و از ۱۹۶۰ تا اواخر ۱۹۷۰ در بسیاری از شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار گرفت ولی به کارگیری اندیشه استراتژیک در سازمان های غیرانتفاعی و عمومی از سال های ۱۹۸۰ به بعد مورد توجه قرار گرفت.
  همان طور که مدل معروف و شناخته شده برنامه ریزی استراژیک برای موسسات غیرانتفاعی و عمومی اغلب ریشه در سیاست های هاروارد دارد (برایسون، ۱۹۹۸)، مدل برنامه ریزی دانشگاه ویسکانس مادیسون نیز تحت تاثیر بوده و از تجربیات هاروارد استفاده کرده است. که نمودار شماره ………. فرایند برنامه ریزی استراتژیک آموزشی در دانشگاه مادیسون را نشان می دهد. (کاسلین، ۲۰۰۳، ص۲)
  تاریخچه برنامه ریزی راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :
  بر اساس یکی از موضوعات مطرح شده در چهل و ششمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمستان ۱۳۸۱ تحت عنوان “برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ها” ، معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع ماموریت یافت تا با انتقال تجربیات به پایش و اررزیابی برنامه راهبردی دانشگاه ها در سال ۱۳۸۲ اقدام نماید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین نیز طبق جدول زمانی در اجلاس روسای دانشگاه ها مصمم گردید نسبت به تدوین برنامه راهبردی خود اقدام نماید.
  با توجه به مدل هایی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز بر اساس الگوی ارائه شده از سوی ستاد مرکزی وزارت متبوع نمودار A در سه مرحله انجام گرفت که عبارتند از :

  1. مرحله اول

  مرحله پیش برنامه ریزی و تدوین بیانیه رسالت، دورنما و ارزش ها:
  تدوین ساختار کمیته های برنامه ریزی در دانشگاه نمودار B
  تشکیل کمیته هماهنگی و ابلاغ شرح وظایف مربوط
  تشکیل کمیته های برنامه ریزی فرعی در سطوح معاونتی و دانشکده های تابعه با حضور کلیه ذینفعان

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
  برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,