مقاله علمی با منبع : 
بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۴

مقاله علمی با منبع : بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت ۴

۲-۲-۲-۴- اعضاء هیئت علمی ومدرسین ۴۳
۲-۲-۲-۵- منابع مالی دانشگا ه ها ۴۳
۲-۲-۲-۶- اداره امور دانشگاه ۴۷
۲-۲-۳- بررسی دانشگاه ها و آموزش عالی ایران ۴۹
۲-۲-۳-۱- سیاست گذاری در نظام آموزش عالی ۴۹
۲-۲-۳-۲- مدیریت و ساختار ۵۰
۲-۲-۳-۳- همکاری‌های بین‌المللی (ارتباط با مراکز علمی بین المللی) ۵۱
۲-۲-۳-۴- ساز و کار‌های بین المللی کردن آموزش عالی در ایران ۵۲
۲-۲-۳-۴-۱- تقویت اعزام دانشجو ۵۲
۲-۲-۳-۴-۲- لزوم گسترش و تقویت زبان انگلیسی ۵۲
۲-۲-۳-۴-۳- بین المللی کردن برنامه های درسی ۵۳
۲-۲-۳-۴-۴- بهره گیری از حمایت های مالی مجامع بین المللی ۵۳
۲-۲-۳-۴-۵- جذب دانشجویان خارجی ۵۳
۲-۲-۳-۴-۶- حمایت‌های مالی دولت ۵۴
۲-۲-۳-۵- تقاضای اجتماعی ورود به تحصیلات تکمیلی ۵۴
۲-۲-۳-۵-۱- عدم توازن منطقه‌ای تقاضای اجتماعی ۵۴
۲-۲-۳-۵-۲- عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گروه ها و رشته‌ها ۵۵
۲-۲-۳-۵-۳- آموزش عالی دولتی کانون تقاضای اجتماعی ۵۵
۲-۲-۳-۵-۴- تحول تقاضای اجتماعی مردان برای آموزش عالی ۵۵
۲-۲-۳-۵-۵- ارتباط دانشگاه با صنعت ۵۶
۲-۲-۳-۶- کیفیت ۵۷
۲-۳- بخش سوم آشنایی با آموزش عالی ودانشگاه ها درایران ۵۸
۲-۳-۱- انقلاب فرهنگی ایران ۵۸
۲-۳-۲- اقدامات انجام‌شده در انقلاب فرهنگی ۵۹
۲-۳-۲-۱- بازبینی محتوای کتاب‌های درسی ۵۹
۲-۳-۳- سخنان مقام معظم رهبری در خصوص رسالت دانشگاه ها ۶۰
۲-۳-۳-۱- ارزش علم = ارزش ذاتی +ارزش افزوده ۶۰
۲-۳-۳-۲- ارتباط صنعت و دانشگاه، یک بازی برد برد ۶۱
۲-۴-۳-۳- علم؛ تولیدی یا تقلیدی ۶۱
۲-۳-۳-۴- ترجمه گرایی؛خطرناک در همه جا،خطرناکتر در علوم انسانی ۶۲
۲-۳-۳-۵- نگاه کلان و نقشه جامع، شرط اول موفقیت ۶۲
۲-۳-۳-۶- اصلاح نظام اعطاى امتیازات علمى(ارتقاء اساتید) ۶۳
۲-۳-۳-۷- توسعه هدفمند آموزش عالی ۶۴
۲-۳-۴- آموزش عالی در ایران ۶۵
۲-۳-۴-۱- تاریخ آموزش عالی در ایران ۶۵
۲-۳-۴-۲- پیش از اسلام ۶۵
۲-۳-۴-۳- دوران اسلامی ۶۶
۲-۳-۴-۴- دوره معاصر ۶۶
۲-۳-۴-۵- اولین دانشگاه جامع ایران ۶۷
۲-۳-۴-۶- دوران محمدرضا پهلوی و توسعه آموزش عالی ۶۸
۲-۳-۴-۷- آموزش عالی در حال حاضر ۶۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,