بررسی شهریه تدریس خصوصی ریاضی در آموزشگاه

 

یک طرح تدریس خصوصی ریاضی تست شده برای شهریه را اجرا کنید دولت باید یک سیستم تدریس خصوصی ریاضی تست شده با استفاده از بودجه را معرفی کند ، خانواده های کم درآمد را قادر می سازد تا پشتیبانی آموزشی اضافی خریداری کنند. آزمایشات محدود از این قبیل طرح های تدریس خصوصی ریاضی موفقیت آنها را نشان داده است. شواهدی از اوقاف آموزش و پرورش بنیاد نشان می دهد که مهارت های خوب تدریس برای بهبود دستیابی به افراد محروم بسیار مهم است دانش آموزان ، بنابراین بسیار مهم است که کیفیت تهیه بالا باشد. مدرسان باید باتجربه و واجد شرایط باشند. برنامه های شهریه غیرانتفاعی و دولتی را گسترش دهید خیریه هایی با حمایت بنیاد آموزش و پرورش ، مربیان را به هم متصل می کنند مستقیم با مدارس محروم. چنین طرح هایی توانایی ارائه مزایای آن را دارند تدریس خصوصی برای دانش آموزان محروم تر. بهترین روش را برای آموزشگاه های خصوصی تحصیلات تشویق کنید برخی از آموزشگاه های خصوصی تحصیلات نسبت معینی از شهریه خود را به افراد محروم ارائه می دهند دانش آموزان در تلاشند تا شهریه را به طور گسترده در دسترس قرار دهند.

بهترین روش برای تعیین شیوه تدریس خصوصی ریاضی باید باشد تا آنجا که ممکن است به منظور مقابله با نقش تدریس خصوصی در افزایش آموزش تشویق شود نابرابری ها. مدارس باید باشگاه های تکالیف ایجاد کنند دانش آموزان محروم باید تشویق و حمایت بیشتری داشته باشند تا بتوانند آنها را درگیر کنند در مطالعه خود هدایت شده و انجام تکالیف کافی ، فعالیتهایی که سودهای علمی بیشتری را ارائه می دهند. مدارس باید چنین موقعیت هایی را فراهم کنند که بعید به نظر می رسد در خانه باشد ، مانند از طریق تهیه باشگاه های تکالیف چنین طرح هایی را می توان از طریق مردمک نیز تأمین کرد حق بیمه. مدارس باید از مشارکت والدین در آموزش فرزندشان حمایت کنند برای حمایت از محیط یادگیری در خانه ، مدارس باید رویکرد کل مدرسه را در پیش بگیرند برقراری ارتباط با والدین و مشارکت فعال آنها از طریق مشارکت. به طور خاص ، این باید باشد توسط یک عضو اصلی کارکنان پشتیبانی می شود ، و شامل استفاده از نوآوری در فن آوری دیجیتال است ممکن.

یک صندوق بسیار قادر ایجاد کنید تا از افراد بالایی که توانایی پرداخت شهریه اضافی برای تدریس خصوصی ریاضی را ندارند پشتیبانی کند دانش آموزان با بالاترین سطح تحصیلات از محرومیت کمتری نسبت به افراد خوب برخوردار هستند زمینه های خطر لغزش به عقب. دولت باید یک صندوق اختصاصی برای محاکمه این صندوق تأسیس کند موثرترین پشتیبانی برای دانش آموزان با موفقیت بالا اما با درآمد کمتر برای رسیدن به پتانسیل کامل خود. ناهمسان رویکردهای تحصیل اضافی برای افراد بسیار توانمند زمینه مهمی برای حمایت بالقوه است. اطمینان حاصل کنید که آزمون های دبیرستان با ارائه حداقل ده ساعت آمادگی آزمون برای همه دانش آموزان ۲۸٪ از شهریه خصوصی مربوط به آزمونهای مدرسه گرامر است (اگرچه فقط ۵٪ از کل دانش آموزان به گرامر می روند). بنابراین تا زمانی که کسانی که توانایی مالی معلمین خصوصی را دارند ، برای اطمینان از عملکرد خوب گرامر در فرزندانشان هزینه می کنند امتحانات مدرسه ، وجود فرصتهایی برای همه متقاضیان بسیار حیاتی است. حداقل باید ده باشد ساعات پشتیبانی آماده سازی آزمون به صورت رایگان یا یارانه ای برای کلیه مدارس.