تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 خانوادگی که یک مبنای مشخصی از سازگاری در ارزش­ها مورد توجه قرار داده اند، را ارزیابی می­کند. یافته های پژوهش این تفاوت بوم شناسی را تایید کرده، کسب و کارهای با گرایش ارزشی با الویت خانواده برای ایجاد انجمن های خانوادگی گرایش بیشتری دارند نسبت به کسب و کارهای با گرایش ارزشی با الویت کسب و کار. گرایشات ارزشی میتونن فعالیت های رسمی کسب و کار را پیش بینی کنند. گرایش ارزشی به صورت غیر مستقیم رشد کسب و کار ارتباط دارد.

مقاله ای توسط آلتیندگ و زهیر در سال 2012 با عنوان” برگشت به گذشته: اندازه گیری دوباره سطوح گرایشات استراتژیک و اثرات آنها بر عملکرد شرکت در شرکت های خانوادگی ترکیه” به انجام رسیده می باشد، که بر اساس پژوهشی می باشد که در سه سال قبل برای ارزیابی تاثیر گرایشات استراتژیک بر عملکرد شرکت های خانوادگی در ترکیه انجام شده می باشد. مقاله اول شامل مطالعه شش گرایش استراتژیک مختلف مانند بازار، نوآوری، ارتباط، مشتری، آموزش و کارآفرینی بوده می باشد. در مقاله دوم یک مطالعه تجدید نظر در همان زمینه می باشد در شرکت های خانوادگی ترکیه در بخش های مختلف انجام شده می باشد. که در آن برای انطباق با شرایط روز، سه مورد از گرایشات استراتژیک حذف شده می باشد. در آن مجددا ارتباط بین اثر گرایشات استراتژیک بر عملکرد شرکت های خانوادگی در ترکیه مطالعه شده می باشد. خروجی های مقاله اثر مثبت گرایش به نوآوری، گرایش کارآفرینانه و گرایش به بازار بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی را تأیید کرده می باشد

تئودوسیو و همکاران در سال 2012 پژوهشی با عنوان گرایشات استراتژیک، قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب و کار، به مطالعه تجربی مدلی پرداخته اند که در آن ابعاد گرایشات استراتژیک را با عملکرد کسب و کار تغییر الگوی فرهنگی را معرفی و سپس ارتباط الگوی فرهنگی پدر سالار را با موفقیت کسب و کارهای خانوادگی که در مرحله اول چرخه عمر خود قرار دارند را مطالعه می کند.

پایان نامه ای با عنوان” عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت “که توسط نادر سید امیری در سال 1388 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد، در این پژوهش که به مطالعه عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی پرداخته شده، سه دسته متغیرهای ویژگی های فردی مالک-مدیر، متغیرهای مربوط به خانواده و متغیرهای مربوط به محیط به عنوان عوامل موثر بر رشد شرکت های خانوادگی در نظر گرفته گردید. نتایج نشان داد که رشد و توسعه شرکت ها متعادل و در حد میانگین جامعه می باشد و این رشد و توسعه با متغیر های، ریسک پذیری مالک، گرایش به نوآوری، مهارت های مدیریتی، تمایل اعضای خانواده برای پیوستن به کسب و کار، داشتن چشم انداز کاری در خانواده، محیط سیاسی- قانونی، محیط 

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1