تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 فرهنگی-اجتماعی، محیط اقتصادی -فنی، ارتباط مثبت و معنی دار دارد. در حالی که بین حاکمیت و کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی در این دو صنعت ارتباط معنی داری وجود ندارد.

در پایان نامه ای با عنوان” عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی (مورد مطالعه: صنایع غذایی)” که توسط عبداله ایراندوست در سال 1390 در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده می باشد، شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی و طبقه بندی و نیز الویت بندی آنها بر اساس نظریات متخصصین دستاورد این مطالعه می باشد. نتایج نشان داده می باشد که ارتباطات، ایجاد انجمن ها و جلسات خانوادگی، داشتن برنامه ی استراتژیک دراز مدت برای کسب و کار و خانواده، حرفه ای گرایی در مدیریت کسب و کار، آموزش و تربیت اعضای خانواده بویژه جانشینان خانوادگی، ایجاد مرزهای روشن برای تأثیر ها و مسئولیت های اعضای خانواده، شنود مؤثر مدیر/رهبر به دیدگاه های مختلف اعضای خانواده و آماده کردن مسیر جانشینی جزء مهمترین عواملی هستند که تأثیر بسزایی در موفقیت کسب و کارهای خانوادگی دارند.

در پایان نامه ای با عنوان شناسایی ویژگی های فردی مالک مؤثر بر رشد کسب و کار های خانوادگی (مورد مطالعه: شرکت پوشاک هاکوپیان) که توسط آزاده شاه بابایی در سال 1390 در دانشگاه تهران انجام شده می باشد که ویژگی های فردی مالک به عنوان یکی از حلقه های مدل سه حلقه ای کسب و کارهای خانوادگی که بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر گذار می باشند را شناسایی کرده می باشد.

در خصوص تأثیر گرایشات استراتژیک بر عملکرد کسب و کار به مقالات زیر می توان اشاره نمود:

در مقاله ای با عنوان جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی، که توسط رحیم نیا و صادقیان در سال 1390 انجام شده، به چارچوب های جهت گیری استراتژیک پرداخته شده می باشد و به بهره گیری از پرسشنامه و خانوادگی و ارزش های اخلاقی موجود در آن مطالعه کرده می باشد که در این پژوهش الویت داشتن کسب و کار در برابر الویت داشتن خانواده هردو بر رشد کسب و کار تاثیر غیر مستقیم از طریق فعالیت های رسمی در کسب و کار و انجمن های خانوادگی موثر بودند.

لاکانن و دیگران در سال 2011 در پژوهشی با عنوان مطالعه تأثیرات گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط، ابعاد شش گانه ای را برای گرایش استراتژیک در نظر گرفته اند مانند گرایش کارآفرینانه، گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری؛ که 

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1