تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

محیط خود اعمال فشار می کنند. رقابت تهاجمی، اظهار کننده آستانه ای از شدت رقابتی می باشد که شرکت در رقابت با سایرین انتخاب میکند و دربرگیرنده تلاشها یی می باشد که برای فائق آمدن بر رقبا انجام می دهد که خود منعکس کننده گرایشی به سمت سختکوشی و کوشش جدی برای پیروزی می باشد. استقلالگرایی، نشانگر اختیاری می باشد که به یک فرد یا تیم در درون شرکت تفویض میشود تا مفاهیم و چشمانداز های کسب وکار را توسعه داده و آن را تا پایان به پیش برد. اینچنین سیاستی، کارکنان را تشویق میکند تا در تغییرات مشارکت کرده و به طور جدی در فعالیتهای کارآفرینانه درگیر شوند (ورکمن، 2009. ص 671).

گرایش به کارآفرینی در شرکت در قالب مکانیسم یادگیری و گزینش با هدف ایجاد و افزایش تمایل به کشف و خطرپذیری برای توسعه محصولات جدید، تعریف شده می باشد (لامپکین و دس، 1996).

از عواملی که بر ارتباط گرایش کارآفرینانه با سطح توسعه در فرایند توسعه محصول جدید اثرگذار می باشد و در تأثیر یک عامل میانجی می باشد می توان به سیستم های کنترل داخلی اشاره نمود. در واقع این سیستم ها می توانند بیشتر بوده و نیازمند قابلیت های سازمانی تعهد به یادگیری تفکر باز و بینش مشترک می باشد (کوهلی و جاوورسکی،1993؛ هالت و کندمیر[1]،2005).

تعهد به یادگیری

تعهد سازمان به یادگیری به معنای کوشش سازمان در جهت کسب دانش جدید از طریق کارکنان می باشد. به عبارت دیگر این متغیر به میزانی که یک سازمان برای یادگیری ارزش قائل می باشد و آن را ارتقاء می بخشد اشاره می کند (هالت و کندمیر،2005). تعهد سازمان به یادگیری احتمال ایجاد جو یادگیری را در سازمان تقویت می کند, (لی و کالانتون[2]، 1998). سازمان هایی که به یادگیری متعهدند آن را به عنوان یک سرمایه گذاری مهم که برای بقای آنها حیاتی می باشد می دانند. اگر سازمان توسعه دانش را تشویق نکند کارکنان نیز انگیزه ای برای دنبال کردن فعالیت های مرتبط با یادگیری نخواهند داشت (هالت و همکاران،2003). بنابرین هرچه سازمان برای یادگیری ارزش بیشتری قائل باشد یادگیری بیشتری انجام می شود (هالت و کندمیر،2005).

تفکر باز

[1]Hult & Kandemir

[2]Li T & Calantone

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1