تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • رسیده می باشد. در قسمتی از این مقاله آمده می باشد: بازاریابی ارتباط مند کسب و کار امروز می باشد. برای حفظ مشتریان کلیدی موجود،مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری می باشد.تئوری بازاریابی بدوی یا کلاسیک ، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد.امّا با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت ، سازمان ها با این واقعیت روبرو شدند که هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد.
  • مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر بنیان های بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتریان : مقایسه بانک دولتی و خصوصی ” توسط رنجبریان و براری در سال 1388 انجام شده می باشد . در این مقاله تاثیر بنیان های بازاریابی ارتباط مند شامل تعهد ، اعتماد ، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان ، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها ، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . جامعه آماری این پژوهش 312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان می باشد . نتایج پژوهش نشان می دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی ارتباط مند تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته می باشد. در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته اند .

9- توسط آقای تورج صادقی دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات مقاله ای تحت عنوان ” رضایت و وفاداری مشتری”به نگارش در آمده می باشد که محقق در چکیده این مقاله چنین بیان می کند: در سالهای اخیر، تحقیقات صورت کرفته بر روی شناخت فاکتورهایی که در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آن ها موثر می باشد،گسترش یافته می باشد. در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان ها حیاتی می باشد، زیرا که معمولاً جذب مشتریان جدید گران تر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته به وسیله بسیاری از نویسندگان ، پیشنهاد شده می باشد تا مشتریان وفادار را به عنوان یک دارایی رقابتی حفظ کنند و یکی از راه های تقویت این امر ایجاد یک ارتباط همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می باشد.این مقاله کوشش تا یک مدل منسجم از رضایت مندی مشتری را در یک مفهوم B2B به همراه شده می باشد. در این تحقیق کوشش شده تا به بررسی تاثیر اعتبار مارک تجاری بر وفاداری مشتریان محصول خمیردندان شرکت داروگر پرداخته گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1