تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-4- روش پژوهش

این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس هدف از نوع کاربردی می باشد. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می گردد. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. (خاکی،1388، ص 104) همچنین این تحقیق از لحاظ نحوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی می باشد.

3-5 جمع آوری اطلاعات

الف) روش کتابخانه ای: در این روش برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتاب ها ، مجلات و مقالات تخصصی موجود در کتابخانه ها و اینترنت بهره گیری شده می باشد.

ب) روش میدانی: روش های میدانی به روش هایی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر می باشد با مراجعه به افراد یا سازمان ها و … و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. (حافظ نیا ،1383،179) به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مطالعه ابعاد بازاریابی ارتباط مند در وفاداری مشتریان شعب بانک ملی از روش میدانی با مراجعه به مشتریان این شعب بهره گیری شده می باشد.

3-6  ابزار جمع آوری اطلاعات

یکی از روشها پرسشنامه می باشد که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشند و یا تعداد افراد جامعه و نمونه زیاد باشد معمولاً از روش پرسشنامه بهره گیری می گردد. (حافظ نیا 1383،ص 152).

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1