تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

5-2 نتیجه گیری

5-2-1 نتایج آمار توصیفی(متغیرهای جمعیت شناختی)

1 – پاسخگویان پرسشنامه در این تحقیق ، 5/73 درصد مرد و 5/26 درصد زن می باشند.

2 – پاسخگویان پرسشنامه در این تحقیق ، 5/5 درصد در بازه سنی 20 تا 30 سال ، 6/21 درصد در بازه سنی 31 تا 40 سال ، 54.5 درصد در بازه سنی 41 تا 50 سال و 5/21 درصد در بازه سنی بالاتر از 51 سال می باشند.

3 – پاسخگویان پرسشنامه در این تحقیق ، 6/14 درصد دارای مدرک دیپلم ، 21 درصد دارای مدرک فوق دیپلم ، 28.3 درصد دارای مدرک کارشناسی و 36.1 درصد داری مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.

4 – پاسخگویان پرسشنامه در این تحقیق ، 9/33 درصد مجرد و 1/66 درصد متاهل می باشند.

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه ها

 فرضیه اول: اعتماد سازی توسط بانک موجب افزایش وفاداری مشتریان بانک ملی می گردد.

بعد از آزمون فرضیات مشاهده گردید که بین این دو متغیر ارتباط هست وبا توّجه به علامت مثبت B ارتباط  آن ها مستقیم می باشد.این به آن معنی می باشد که بانک به وسیله اعتمادسازی می تواند موجب افزایش وفاداری در مشتریان خود گردد. نتیجه بدست آمده با تحقیقات آقای دوبیسی منطبق می باشد .همچنین آقایان رنجبران و براری نیز در تحقیقات خود به همین نتیجه دست یافتند که نشان دهنده تاثیر گذاری متغیر اعتماد سازی بر افزایش وفاداری مشتریان می باشد.

فرضیه دوّم: تعّهد بانک جهت تامین رضایت مشتریان موجب افزایش وفاداری مشتریان بانک ملی می گردد.

بعد از آزمون فرضیات مشاهده گردید که بین این دو متغیر ارتباط هست وبا توّجه به علامت مثبت B ارتباط  آن ها مستقیم می باشد.این به آن معنی می باشد که بانک به وسیله تعّهد جهت تامین رضایت مشتریان می تواند بانک، کیفیت ارتباطات و توانایی بانک در مدیریت تعارض موجب افزایش وفاداری مشتریان بانک ملی می گردد.نتیجه بدست آمده با تحقیقات آقای دوبیسی منطبق نمی باشد، زیرا در تحقیقات آقای دوبیسی هر چهار متغیّر تاثیر گذارند و در مدل اصلی تحقیق وجود دارند در حالی که در تحقیق حاضر متغیّر اعتماد سازی از مدل حذف گردیده می باشد.

5-3 پیشنهادهای کاربردی تحقیق

با توجّه به نتایج حاصل از تحقیق و اهمیّت موضوع می توان پیشنهادهایی را در راستای دستیابی به اهداف تحقیق به توضیح زیر ارائه نمود:

5-3-1 افزایش کیفیت ارتباطات

– اطلاعات بانکی مثل تغییر ساعت کار شعب ، فروش اوراق مشارکت ،تغییر در نرخ سود تسهیلات وتغییر در سود سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و……. در اختیار مشتریان قرار گیرد.

-اطلاع رسانی سریع و به موقع در خصوص خدمات نوین بانکی مانند تلفنبانک ، انتقال وجه از عابر بانک به سایر بانک هاوسیستم های اینترنتی و…به مشتریان.

– درست بودن میزان اطلاعات بانکی ارائه شده به مشتری توسط بانک، به طوری که نیازی به کسب اطلاعات از سایر افراددیگر نباشد.

5-3-2 پیشنهادهای مربوط به افزایش تعهّد

– تطبیق دادن خدمات با خواسته ها و نیازهای مشتریان بانک

-ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص و سپرده گذارانی که دارای سپرده بالا هستند

– جذب مشتریان نامی و اقدام کردن به شیوه ای انعطاف پذیر برای برآوردن نیازهای مشتریان

– تغییرات درجهت بهبود مستمر با نظرخواهی از مشتریان ( بهبود مستمر )

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1