تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تکه ای از متن پایان نامه :

 مختر[1] (2010) با بهره گیری از مدل تصحیح خطا برای پاکستان در سال­های 1960-2007 به این نتیجه رسید که یک ارتباط منفی بلند‌مدت بین تورم و باز‌‌بودن تجاری هست که فرضیه رومر را در پاکستان تایید می­کند.

جعفری صمیمی و همکاران  2011)) با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه­های خود توزیعی برای داده­های سالانه ایران در دوره 1973-2007 به مطالعه تاثیر باز بودن اقتصادی بر تورم در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز بودن اثر منفی و معنا داری بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اثر آن در دراز مدت قابل توجه نیست.

لارتی[2] (2012) ارتباط باز بودن اقتصاد از نظر مالی، تورم غیر قابل معامله و سیاست پولی بهینه را مورد مطالعه قرار‌‌ داده و به این نتیجه رسید که باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم غیر قابل معامله دارد و اینکه سیاست پولی بهینه با در نظر داشتن درجات مختلف باز‌‌ بودن اقتصادی متفاوت می باشد.

 

2-6-2) پژوهش‏های داخلی

1387-1374 مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که سیاست آزاد سازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهره­وری و نیز کاهش تورم می­گردد.

فتاحی و همکاران (1391) تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ملی بر نرخ تورم داخلی با بهره گیری از داده‌های سری زمانی سالانه در دوره 1386-1340 با بهره گیری از رگرسیون چندک مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در نرخ­های پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و باز‌بودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخ‌های بالا ارتباط مثبتی بین این دو متغیر وجود ‌دارد و با افزایش درجه باز ‌بودن اقتصاد تورم نیز افزایش می‌یابد.

نصیری ‌زاده و همکاران (1391) تاثیر باز‌ بودن تجاری بر مبادله- تولید- تورم و تورم با بهره گیری از داده‌های مقطعی برای 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1990-2008) با بهره گیری از روش حداقل مربعات و آزمون واریانس ناهمسانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز‌ بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش می‌دهد و مبادله تولید- تورم کشور‌های منتخب را افزایش می‌دهد.

  1. 1. Mokhatr
  2. 5. Larety

 

 

 

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

Author: new1 new1