تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

3-5) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی

تخمین مدل داده­های تابلویی به فروض ما در مورد عرض از مبدا و ضریب شیب و جمله خطای Uit بستگی دارد. دو حالت کلی این تخمین به صورت زیر می­باشد:

ب) شاخص جهانی­شدن

در این پژوهش برای نشان ­دادن جهانی­شدن اقتصادی، از شاخص جدید KOF بهره گیری می­گردد. مقیاس این شاخص 0 تا100 می­باشد که 100 بالاترین درجه­ی جهانی­شدن را نشان می­دهد.

 

ج) شاخص حجم پول

برای این­مقصود از شاخص رشد پول و شبه پول بهره گیری شده می باشد.  MONit  حجم پول کشور i ام در سال tام می باشد.

د) شاخص تولید

برای نشان دادن تولید از رشد تولید ناخالص داخلی بهره گیری شده می باشد.  GDPitتولید کشور i­ام در سالt­ام می باشد.

 

3-8) توصیف اطلاعات

      در این پژوهش برای نشان­دادن جهانی­شدن اقتصادی، از شاخص جدید KOF بهره گیری می­گردد. جدول 3-1 جهانی­شدن اقتصادی کشورها را با بهره گیری از شاخصی که توسط موسسه KOFمعرفی شده می باشد در کشورهای 

 

 

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

Author: new1 new1