تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تکه ای از متن پایان نامه :

  

نمودار3-17 ارتباط­ی میانگین تورم و میانگین جهانی­شدن اقتصادی کشورها را نشان می­دهد. برای مثال کشور امارات کمترین میانگین تورم و بیشترین میانگین جهانی­شدن اقتصادی را در کشورهای منتخب دارا می­باشد.

مدل مورد نظر برای اظهار عوامل تاثیرگذار بر تورم را می­توان به صورت زیر ارایه نمود:

Yit = α + β1KOFit  + β2MONit  + β3GDPit + Uit(4-1)

 

در ارتباط ی فوق، Yit متغیر وابسته و بیانگر تورم می­باشد، متغیرهای سمت راست(متغیرهای مستقل) نیز عبارتنداز: شاخص جهانی شدن اقتصادی (kOF)، شاخص حجم پول(MON)، شاخص تولید واقعی(GDP)، نیز جمله­ی پسماند برای سال tام می­باشد.

 

4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب

در این قسمت، آغاز آزمون مانایی در داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته سپس نتایج برآورد مدل برای کشورهای منتخب مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی

      پیش از آزمون فرضیه‎ها، لازم می باشد که مانایی تمام متغیرهای مورد مطالعه آزمون گردد، زیرا برآورد مدل‏ها در صورت نامانایی متغیرها، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‎گردد. برای این مقصود، در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چو[1] بهره گیری شده می باشد. لوین، لین و چو نشان دادند که در داده‎های ترکیبی، بهره گیری از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده‏ها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به بهره گیری از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که به کارگیری آزمون‏های

  1. 1. Levin, Lin and Chu (LLC)

 

 

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

Author: new1 new1