تحقیق رایگان با موضوع ، آنها،، سدها، ۳-۲-نتایج

دانلود پایان نامه

برای چند مسئله پاسخ هایی توسط محققین مختلف بدست آمده است.
جوابهای حاصل از روشهای تحلیلی، به دلیل فرضیات در نظر گرفته شده در آنها و سهولت در استفاده، برای تحلیل تقریبی سدها و طراحی اولیه آنها، ابزاری بسیار مناسب و کاربردی می‌باشند. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج کار محققان قبلی ارائه خواهد شد.

۳-۲-نتایج کار وسترگارد

پاسخی بگذارید