تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی

دانلود پایان نامه

دینامیکی روی یک المان کوچک و روابط تنش-کرنش و کرنش- تغییر مکان به طور مستقیم، پاسخ زیر را برای فشار هیدرودینامیک مخزن تحت اثر ارتعاشات هارمونیک زمین بدست آورد:
(۳-۱)

که در آن پارامترهای و عبارتند از:
(۳-۲)

(۳-۳)

با توجه به سری بینهایت در رابطه (۳-۱)، وسترگارد برای ساده‌تر کردن محاسبات رابطه تقریبی مقدار فشار روی

پاسخی بگذارید