تحقیق رایگان با موضوع صلب، (۳-۱):، وسترگارد، هارمونیک

دانلود پایان نامه

اولین روش تحلیل سد- مخزن تحت اثر زلزله توسط وستر گارد[۵] در سال ۱۹۳۳ میلادی ارائه گردید. فرضیاتی که وی در نظر گرفت، با توجه شکل (۳-۱) به شرح زیر می‌باشد.

شکل (۳-۱): مدل سد و مخزن به کار رفته توسط وسترگارد

سد با دیوار قائم و صلب می‌باشد؛ کف مخزن افقی و صلب است؛ شتاب زمین افقی و هارمونیک و از رابطه تبعیت می‌کند که در آن

پاسخی بگذارید