تحقیق رایگان با موضوع فرمولاسیون، ۲-۴-۳-۲-، سیال،،

دانلود پایان نامه

فرمولاسیون واحد در سیال و جامد می باشد، بطوریکه سازگاری و تعادل بطور اتوماتیک در گره های مرز مشترک سیال و جامد برقرار می باشد. با یکی شدن فرمولاسیون در جامد و سیال، محاسبات را با ساختن یک برنامه کامپیوتری برای سیال و جامد بسهولت می توان انجام داد.

۲-۴-۳-۲- روش اویلری
در این روش تاریخچه یک نقطه دلخواه ولی ثابت در فضا مورد

پاسخی بگذارید