تحقیق رایگان با موضوع لایه‌هایی، مقاومتی، اصطکاکی، (۳-۴)

دانلود پایان نامه

مقدار این جرم افزوده را می‌توان از فرمول تقریبی (۳-۴) بدست آورد که به صورت سهمی خواهد بود[۵]:
(۳-۶)

(۳-۷)

کهb ضخامت جرم افزوده در واحد سطح دیواره سد، و جرم حجمی بتن می‌باشند.
البته این حجم را باید مانند لایه‌هایی فرض کرد که به صورت افقی روی هم قرار گرفته و با هم هیچگونه اصطکاکی ندارند و لذا هیچگونه مقاومتی را به سد

پاسخی بگذارید