تحقیق رایگان با موضوع متغیر مستقل

برای بدست آوردن ضریب لاگرانژ ابتدا باید تابع تصحیح را نوشت:
(۲-۵۰)
حال با متغیرگیری از تابع فوق نسبت به متغیر مستقل خواهیم داشت. ( با یادآوری اینکه ):
(۲-۵۱)
برای برقراری رابطه فوق بایستی:
(۲-۵۲)
از روابط فوق به راحتی ضریب لاگرانژ بدست خواهد آمد:
(۲-۵۳)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *