تحقیق رایگان با موضوع (۲-۴۲)، ارضا، دیفرانسیلی، (۲-۴۳)

زیر را ارضا کند:
(۲-۴۲)
که و یک حدس اولیه از معادله ( ۲-۳۹ ) می باشد که بطور کلی شرایط مرزی را ارضا می کند.
بدیهی است که از معادله (۲-۴۲) بدست می آید:
(۲-۴۳)
و
(۲-۴۴)
واضح است که وقتی باشد، معادله (۲-۴۲) به یک معادله خطی و در هنگامی که باشد، به معادله دیفرانسیلی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *