تحقیق رایگان با موضوع (۳-۳)،، (۲-۱۹)، (۳-۳):، (۲-۲۰)

ارائه نمود. فرضیات در نظر گرفته شده توسط وی مشابه فرضیات وستردگارد می‌باشند، با این تفاوت که شتاب افقی و قائم زمین هارمونیک بوده و فرکانس تحریک نیز دلخواه است.
با توجه به فرضیات فوق و براساس شکل (۳-۳)، معادله حاکم به فرم معادله (۲-۱۹) برحسب فشار یا معادله (۲-۲۰) برحسب تابع پتانسیل سرعت می‌باشد.
شکل (۳-۳): دستگاه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *