جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 در اوستا درمورد اهمیت نظام طبقاتی آمده می باشد: یسنا 19هات16:این گفتار مزدا سه بخش دارد و به چهار پیشه و پنج ردان می­نگرد و با دَهش و بخشش سرانجام می­گیرد. کدامند(سه) بخش این گفتار؟ اندیشه نیک، گفتارنیک، کردار نیک. هات 17: آتربان، ارتشتار، برزیگر ستور پرور و (دست ورز) سازنده. خویشکاری همه (اینان) در راست اندیشی، راست گفتاری و راست کرداری با اَشون مرد پیرو رد دین پژوه، برابر می باشد: «با کنش خویش جهان را به سوی اَشه پیش می­برند.»(پورداوود،122-121).

در یسنای 45 بند 9 در مورد کشاورزان آمده می باشد:

تو بایستی خوشنودی او و«وهومن» را برای ما فراهم کنی چه خوشی و ناخوشی ما به اراده او صورت پذیرد، بشود که مزدا اهورا از قدرت خویش ما را بکشت و کار یاری کند تا آن که به ستوران و برزیگران نمو و ترقی دهیم، برای آن­که(ما) توسط اشا از منش پاک برخورداریم. همچنین در فصل نخست شکند گمانیک وزار از چهار پیشه آسرونی(روحانیان، دین مردان) ،ارتشتاری(نظامیان)، واستریوشی (کشاورزان) و هوتخشی(صنعتگران) نام برده و چهار پیشه را با اعضای بدن مقایسه کرده می باشد. چنان که سر به منزله آسرونی( روحانیت) دست به منزله ارتشتاری، شکم به منزله واستریوشی(کشاورزی) پای به در برداشتن تفکرات جدید آن روزگاران اهمیت بسزایی دارد زیرا نشان دهنده عقاید اصلی زرتشت می باشد. ترجمه گاهان به زبان پهلوی در دست می باشد و در مواردی به فهم بهتر گاهان کمک می­کند. زیرا در عهد ساسانی به سبب گذشت زمان، فهم زبان گاهان برای موبدان زرتشتی دشوار و گاه ناممکن بوده می باشد. گاهان را به پنج بخش تقسیم می­کنند و هر یک از بخش­ها دارای فصولی می باشد که به پهلوی هات یا هاد و به فارسی«ها» نامیده می گردد. (تفضلی، 1378: 38-36).

با این حال آن چیز که در اینجا حایز اهمیت می باشد زبان اوستای کهن می باشد که برعکس زبان اوستای متأخر و یا ریگ وده­یی، اصطلاح خاصی برای طبقات جامعه که با پیشه­های گوناگون با یکدیگر ارتباط پیدا می­کردند، ندارد. در دو جامعه اخیر الذکر این حرفه­ها عبارت بودند از روحانی، نجیب زاده، رزمنده و کشاورز و گله دار. شایان ذکر می باشد که اصطلاحات این مفاهیم در وده با واژه­های این معانی در اوستای متأخر هیچگونه شباهت و نزدیکی با یکدیگر ندارند. در وده می­گوید برهمن، کشتریه و وایشیه و دراوستای متأخر آثروان، و ارتشتار و واستریوفشویانت. از یکسو در هندوایران این نظام سه طبقه­ای( در هر یک از این دو قوم طبقه چهارمی یعنی کارگران که در هند «شودره» و در ایران «هویتی» به آن اضافه گردید) به عنوان طبقه بندی فرضی جامعه برای مدتی دوام آورد، از سوی دیگر جامعه بی طبقه اوستای کهن که در خانواده و طایفه طبقه بندی گردید، برای تمام افرادی که در آسیای مرکزی بعدها ساکن شدند الگو و به نوبت تکرار گردید. به عقیده بویس این شکل طبقه بندی جامعه را خود اقلیم سرزمین آسیای مرکزی و نحوه زندگی آنجا بر ساکنان منطقه تحمیل کرده بود. طبق این ساختار ساده اجتماعی زرتشت هرگاه با مردهای جامعه روبرو می­شده واژه واستریو که معادل گله دار می باشد به کار می­برده می باشد. ظاهرا اصطلاح باستانی «پَسو-وتیریه» را که مرکب از دو واژه رساننده مفاهیم «گله و آدمیان» می­باشد، گاهی به عنوان تمام اجتماع و یا به صورت جمع آدمیان روحانی به کرات واژه کرپن را به کار می­برد که عموماً به معنی روحانی معمولی­ای می­باشد که مراسم دینی را انجام می­دهد. بایستی به این نکته اشاره نمود که این طبقه توسط زرتشت مورد سرزنش قرار گرفتند و یک بار هم زرتشت واژه «زوتر» را برای روحانی رسمی به کار می­برد. چنانکه در یسن 32 بند6 آمده می باشد.(منتظری، 1387: 220-219).

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1