جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 هیچ اشاره ای مبنی بر اینکه آیا منصب روحانیت موروثی بوده می باشد یا نه وجود ندارد. اما خود گاهان از وجود یک شعر دینی عالمانه ظریف خبر می­دهد که این متن به وضوح اظهار می­کند که پرورش چنین متنی به سال­ها مطالعه نیاز داشته می باشد. گفته شده در گاهان برای گروه­های اجتماعی دو دسته واژه هست: یک خانواده(جامعه، قبیله) وَزِرنه واَیریمن، طائفه(یسن 33بند3،یسن46 بند 1، یسن 49 بند7) کوشش­هایی صورت گرفته که این سه طبقه را با سه طبقه اوستای متأخر یعنی آثرونان، رثه ایشتار و واستریوفشویانت همسان بدانند که این به درستی توسط بنونیست مورد نقد قرار گرفته می باشد. دو، خانه روستا(ویس) ناحیه، ایالت، سویسره، سرزمین دهیو( یسن 31 بند18، یسن 46 بند4، یسن 46 بند16) آخرین اصطلاح احتمالاً اشاره به ناحیه­ای می باشد که طایفه­های مربوط به آن زندگی می­کردند و یا آمد و شد داشتند.( همان، 221).

در باب اینکه چرا طبقات اجتماعی در اوستا سه طبقه بوده گفته شده که در سنت زرتشتیان سه پسر زرتشت ایست واستره[1]، اورَوثَت نَرَ [2]و هوره چیثره[3]به ترتیب نخستین موبد، نخستین برزگر و نخستین رزمی بودند که بر اساس این هر یک از طبقات سه گانه به یکی از آنها تعلق داشته می باشد. روایت دیگری نیز موجود می باشد که می­گوید: در آغاز آفرینش آتش هستی پیدا نمود و به سه بخش تقسیم گردید. از جنبش باد گرد جهان می­گشت تا هریک به جایی آرام گرفت. آذرگشنسب در آغاز پادشاهی کیخسرو و در گزن فرود آمد سستار به معنی کسی که امر می کند و اصطلاح اهو به معنی سرور و ارباب به کار می بردند.(صنعتی زاده،1377: 44،45).

لذا منابع ناقص و مبهم موجود به طرق گوناگون تفسیر شده­اند. جدیدتر از همه این که بویس رده بندی دوگانه ای از دین مردان و جنگاوران-رمه داران در جامعه گاهانی ارایه می­کند. (شکی، 1381: 27). پس آن چیز که که از طبقات اجتماعی در اوستای متقدم یاد می­گردد در آغاز سه گروه می باشد. طبق نظر بویس جامعه­ای که زرتشت در آن پرورش پیدا نمود از سه گروه خانواده، طایفه و دهیو تشکیل می گردید. آن چیز که که بعدها به عنوان طبقه روحانیون، جنگاوران و کشاورزان شناخته گردید، در پی گسترش تقسیمات اجتماعی و گذشت زمان به وجودآمد؛ لذا شاهد شکل گیری طبقه چهارمی به نام صنعتگران هستیم که آن با دوره اوستای متأخر همراه می­گردد.

2.نظام طبقاتی در اوستای متأخر

مطالعه­های گوناگون نظام طبقاتی نه تنها در متون گاهانی بلکه اوستای متأخر نیز مورد مطالعه قرار گرفته و اهمیت مساله از اینجا مشخص می­گردد. آغاز به معرفی این متون می­پردازیم.

[1] .isat.vastra

2.urvatat.nara

3.Hvare.cithra

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1