جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 اوستای متأخر شامل ادعیه و اذکاری می باشد که پس از زرتشت تالیف شده می باشد. درمورد تاریخ تألیف و تدوین اوستای متأخر نمی­توان به طور قاطع اظهار نظر نمود. احتمالا قدیمی­ترین بخش­های آن یعنی یشت­های کهن، به صورتی که اکنون در دست می باشد در قرن نهم یا هشتم پیش از میلاد، حدود یک قرن پس از گاهان تالیف و تدوین شده می باشد.(تفضلی،1378: 40-39).

همچنین آمده می باشد که نگارش و تالیف بعضی متون اوستای متأخر با دوره ساسانیان همراه گردید. به طوری که می­گویند اوستایی که اکنون در دست می باشد همان اوستای زمان ساسانیان می­باشد در صورتی که تقریبا تمام آثار زرتشتی شکل اصیل خود را از دست داده­اند. تمام تألیفات شفاهی زبان اوستایی چه آنهایی که جنبه پیدا نمود. بر این اساس طبقات جامعه ساسانی به صورت زیر شکل بندی گردید: طبقه روحانیان، طبقه جنگاوران، طبقه دبیران،طبقه کشاورزان .(مختاریان ،1390: 21-20).

دلیل دیگری برای این شکل بندی ذکر گردیده و آن این می باشد که در زمان ساسانیان دودمان­های بزرگ که سالها صاحب قدرت بودند کم کم رو به انقراض گرایید. به تدریج از قدرت رئیس خانواده کاسته گردید و همین­ها باعث گردید که طبقات اجتماعی مفهوم دیگری به خود بگیرد و در تقسیم بندی جدید بر عده طبقات افزوده گردد. خانواده شاهی در این زمان در رأس طبقات جای دارد. روحانیان و هیربدان دارای قدرت بسیارند و تقریبا همه مسایل می­بایست توسط ایشان حل کردن گردد. هریک از این طبقات به چند طبقه تقسیم می­گردید. به عنوان مثال طبقه روحانیان به سه طبقه موبدان، هیربدان و آذربدان تقسیم می­گردید که هر کدام سلسله مراتب خاص خود را داشت. بعضی نویسندگان و مورخان عرب و ایرانی در آثار خود از طبقات اجتماعی ایران ساسانی سخن رانده­اند. مانند جاحظ در کتاب«التاج فی اخلاق الملوک» چهار طبقه اجتماعی را چنین آورده می باشد: فالاول الاساوره من ابناء الملوک. و اقسم الثانی انساء و سدنه بیوت النیران و القسم الثالث الاطباء و الکتاب و المجنون و القسم الرابع الزارع و المهارن و اضرابهم. همچنین مسعودی در مروج الذهب می­گوید: اردشیر طبقات کسان را مرتب نمود و هفت طبقه بنا نهاد. هم او گوید: اردشیر پسر بابک پیش قدم تنظیم طبقات بود و ملوک و خلیفان بعد پیروی او کردند. و نیز در جای دیگر روایت می­کند که طبقات اجتماعی هر کدام رئیسی داشته که واسطه میان شاه و رعیت بود. چنانکه رئیس روحانیان، موبدان موبد؛ رئیس وزراء وزرگ فرماذار و رئیس دبیران دبیربذ بود. رئیس آخرین طبقه را هوتخش بذ و واستریوش بذ هم می­گفتند. شخص اخیر رئیس پیشه وران و صنعتگران و کشاورزان و بازرگانان و غیره بود.(طبیبی،1343: :91،93).

گستردگی طبقات در عهد ساسانی تاحدی بوده که بیشترین طبقات از این دوره یاد شده می باشد. در این دوره اهل قلم (دبیران) آخرین طبقه عامه و مهنه(واستریوشان یعنی چوپان و برزیگران به ضمیمه هُوتخشان یعنی محترفه یا شهریان.(همان،30).

با اندکی ژرف نگری درمی­یابیم طبقات در دوره­های مختلف نام­های گوناگونی به خود گرفته­اند. برای مثال گروهی چهار طبقه را این گونه تعریف کرده­اند: سپاهیان، کاتبان و دبیران، دهقانان. این نکته را نباید از نظر دور داشت که هر طبقه از جایگاه با اهمیتی برخوردار بوده می باشد. آن چیز که از اهمیت طبقه دهقان بدست آمده در باب اساس این طبقه می باشد. اساس این طبقه معمولاً در کتب زرتشتی قرن نهم و در منابع اسلامی به «وکرت» برادر هوشنگ شاه اسطوره­ای ایران نسبت داده­اند. از آنجایی که اصطلاح دهقان در اسناد اوایل عهد ساسانی نیامده می باشد اما گاهی در کتاب­های پهلوی (قرن نهم) ذکر گردیده و بارها در توصیف دستگاه اداری ساسانیان در منابع اوایل دوره اسلامی آمده می باشد، می­توان تصور نمود که دهقانان به عنوان یک طبقه اجتماعی در نتیجه اصلاحات ارضی خسرو اول پدیدار شدند. از کتیبه­ها و آثار ادبی چنین برمی­آید که طبقه دهقانان در سده دهم شانزدهم از بین رفت. از زمان طبقه دهقان تنها به معنی کشاورز و روستایی به کار رفته می باشد.(تفضلی،1385: 65،67،83).

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1