دانلود : تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مقدمه

این فصل از 3 بخش تشکیل شده می باشد که بخش اول مبانی نظری پژوهش می‏باشد که در آن ابعاد اصلی چارچوب نظری یعنی عناصر گرایشات ارزشی و استراتژیک، رسمی سازی و رشد کسب و کار تشریح شده می باشد. بخش دوم به مرور پیشینه پژوهش که دربرگیرنده تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان می باشد و نیز مدل مفهومی پژوهش می‏پردازد و بخش سوم یا پیوست بخش دوم، به صنعت پوشاک و معرفی کسب و کارهای خانوادگی حوزه پوشاک ورزشی در ایران و جهان اختصاص یافته می باشد.

1-2 مبانی نظری پژوهش

در این بخش آغاز به مرور بر تعاریف کسب و کارهای خانوادگی خواهیم پرداخت سپس به تعاریف و ابعاد رشد کسب و کار و به طور خاص کسب و کارهای خانوادگی می پردازیم در ادامه عناصر گرایش ارزشی و ابعاد گرایش استراتژیک را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-1-2 کسب و کار

نویسندگان مختلف تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. در واژه نامه ی آکسفورد، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده می باشد. در واژه نامه ی لانگ من کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از پول حاصل گردد، گفته می گردد.

 

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1