دانلود تحقیق در مورد وسیعترین، است(فائو،، ۲۰۰۹)، ۱۱۵

دانلود پایان نامه

و میزان تولید آن بالغ بر ۱۱۵ هزار تن گزارش شده است(فائو، ۲۰۰۹) که پس از نخود دومین گیاه بقولاتی غذایی مهم کشور محسوب شده و نقش مهمی در تامین نیازهای پروتینی مورد نیاز کشور ایفا میکند. در حال حاضر در سطح جهانی، شبه قاره هند وسیعترین منطقه تولید کننده عدس با حدود ۴۲ درصد کل تولید و کشور کانادا بزرگترین صادر کننده این محصول در جهان

پاسخی بگذارید