دانلود تحقیق در مورد ۳۰-۲۵، (موئل، ۱-۲-، ۷۵-۱۵

در اندامهای پایینی وجود دارد (سی وب و همکاران،۱۳۷۶). ارتفاع ساقه عدس بسته به ژنوتیپ و شرایط محیطی بین ۷۵-۱۵ سانتیمتر ولی در اغلب ارقام ۳۰-۲۵ سانتیمتر است (موئل بایر و همکاران، ۱۹۹۵).
شکل ۱-۲- اندامهای مختلف گیاه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *