دانلود : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 شوآن در بحث ساختارهای اجتماعی به طور مفصل بحث کرده می باشد. تعریفی که از کاست ارایه می­دهد اظهار کننده تسلط کامل او حول این محور می باشد. وی می­گوید: کاست در معنی معنوی همان قانون یا دهَرمه حاکم بر دسته خاصی از آدمیان بر وفق صلاحیت­های آنان می باشد. در این معنی و فقط در این معنی می باشد که بهگودگیتا گوید: برای هر کس قانون اقدام خود او هرچند ناقص باشد بهتراست از قانون دیگری، حتی اگر به طور کامل اجرا گردد. بشر با قانون خود هلاک گردد بهتر می باشد از قانون دیگری. تبعیت از قانون دیگری خطرناک می باشد . از نظر او کاست مرکز ثقل نفس فردی می باشد. رده افراطی پاریا(پایین ترین طبقه در هند)، فاقد مرکز می باشد و لذا در محیط دایره به نحو مقلوب زندگی می­کند. اگر او به تخطی از قانون می­گراید به اعتباری به آن علت می باشد که تخطی از قانون مرکزی را که خود فاقد آن می باشد، به او می­بخشد و در نتیجه او را به نحو موهومی از طبیعت نامتعین خویش آزاد می­کند. به زعم او نظام اجتماعی هندو، از تفاوت­های روحی یا عقلی بر می­خیزد و در عین حال رده­هایی پدید می­آورد که پیش از پیش از یکدیگر متمایزند. این امر، واقعیتی غیرقابل اجتناب می باشد. همین طور در جایی که براساس سنت کاست وجود ندارد، این نظرگاه، نه فقط از غیاب واقعی فرق میان افراد ناشی می­گردد، بلکه همچنین آن عدم فرق را فعلیت می­بخشد یعنی به اعتباری آن چیز که را که در نظرگاه مقابل باعث پیدایی نظام کاست شده می باشد، از میان می­برد. (شوآن،1388: 17،16، 43).

5. متجددین:

قبل از اینکه به توضیح دیدگاه متجددین نسبت به نظام طبقاتی بپردازیم، لازم می باشد آغاز اندکی مفهوم آن چیز که او اظهار می­کند نشان دهنده مشاهدات و مطالعات دقیق می باشد که با تیزبینی خاصی آن را انجام داده می باشد. او می­گوید:جامعه سنتی هند الگوی چهار گانه طبقاتی را (که در زبان سانسکریت ورنه نام دارد ) می­پذیرد که این طبقات به وسیله ملاک درون همسری و برون همسری شناخته می­شوند. به اعتقاد وی پایه و اساس قبایل مختلف، که گاهی زیر طبقه نامیده می­گردد، افسانه­ای مشترک می باشد. در ادامه او به توضیح گروه­های خارج از نظام طبقاتی می­پردازد که قبلا آنها را کاست پایین یا نجس می­نامیدند. او می­گوید:  در هند برای این طبقه اصطلاح کاندلا  candela،باریجان barijan (اصطلاحی که گاندی وضع نمود ) و نیز پاریا paria  به کار می­رود. امروزه طبقات پایین کاست، اغلب مردمی هستند که خود را مظلوم می­نامند. به عقیده وی در نظام طبقاتی هندو، طبقه برهمن دارای بالاترین درجه می باشد و همین نکته می باشد که باعث شده می باشد جامعه طبقاتی هند بر پایه ایدئولوژی طبقه برهمنان وضع گردد لذا مطالعه­های اخیر اجتماعی به این موضوع پرداخته می باشد.(الیاده، 1987: 411).

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1