دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

تکه ای از متن پایان نامه :

 به سرنوشت محتوم دانسته می­گردید. حال آنکه حتی تجزیه و تحلیل سطحی تغییرات روابط اجتماعی در نظام کاستی حکایت از همه چیز می­کند.(تاپار، 1378: 16).

پس مشخص می­گردد شکوه و عظمت هندوایرانی حتی به سرزمین­های مجاور نفوذ کرده، اگرچه درگیری­هایی را در پی­داشت با این حال آنها توانستند فرهنگ نظام طبقاتی را در هند به عنوان فرهنگ غالب و نظامی با نام نظام کاستی و اندکی تفاوت دایر کنند. اهمیت آگاهی از راز و رمز استواری و پایداری نظام حاکم بر هندوایرانی و آشنایی با خاستگاه­های شکل گیری و پیدایش آن، تلاشی مداوم را در جهت روشنگری و شناسایی میراث و ابعاد شکوهمند این قوم بر همه صاحبنظران که در این عرصه پا نهادند بایسته می­سازد. تشکل این مجموعه از همین باور برخاسته و نویسنده مطالعه اسناد و مدارک و منابع تاریخی مربوط به ریگ وده و اوستا را در رأس کار قرار داده می باشد لیکن بایستی گفت نظریاتی که در این مطالعه­ها مطرح شده جای زیرا و چرا دارد.

مانند اهدافی که این پژوهش پیش رو دارد عبارتند از: تعریفی درست از نظام طبقاتی در بین اقوام کهن، همچنین مطالعه تأثیرات نظام طبقاتی در باورها و عقاید هندو ایرانی و بازسازی آن و نیز مشخص کردن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندی و مشخص کردن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی. در اینجا فرض را بر این گذاشته­ایم که نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی و نیز اقوام مهاجر به هند هست؛ پس با مقایسه آنها می­­توان نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی را بازسازی نمود.

آن چیز که دستیابی به این فرض را ممکن می­کند، مطالعه سیستماتیک نظام طبقاتی می باشد. همچنین مانند عوامل مؤثر بر آنها مطالعه پژوهش­هایی می باشد که تاکنون در این زمینه چه به طور کلی چه جزئی صورت گرفته می باشد.  پس مطالعه نظام اجتماعی هندو ایرانی و تأثیر این سیستم بر باورها و عقاید آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا این پژوهش ضمن اظهار این مفهوم به وظایف این مجموعه طبقاتی می­پردازد. روش مورد بهره گیری مقدماتی در باب نظام طبقاتی آغاز شده می باشد. سپس به طور خاص به این مفهوم پرداخته شده می باشد و در انتها بازسازی نظام طبقاتی هندوایرانی اظهار شده می باشد. در واقع این نوشتار کوشش می­کند که چارچوب نظام طبقاتی هندوایرانی را نشان دهد.

 

 

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1