دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

مجتمع آموزش عالی امام خمینی

مدرسه عالی قرآن و حدیث

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته تفسیر و علوم قرآن

عنوان:

بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

 

استاد راهنما: 

حجه الاسلام و المسلمین محمد مهدی کریمی نیا (زید عزه)

 استاد مشاور:

جناب صدیق حسین (زید عزه)

   بهار 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

الف. تبیین مسأله:. 2

ب. اهداف: 2

ج. فواید:. 3

د. سؤالها: 3

ه. فرضیه ها:. 4

ز. سابقه و جنبه های جدید بودن و ضرورت انجام تحقیق:  4

و. روش تحقیق:. 5

فصل اول: کلیات

مبحث اول – تعاریف:. 7

گفتار 1. جرم در لغت و اصطلاح:. 7

گفتار2. مفاهیم مشابه:. 16

گفتار 3. واژه های حقوق، قانون و جزا در لغت و اصطلاح:. 23

مبحث دوم- تاریخچه حقوق و قوانین:. 28

فصل دوم: جرم و مجازات از نظر قرآن

مبحث1. قانونگذاری جزای اسلامی. 46

گفتار1.مشتقات جرم در قرآن کریم. 48

گفتار2: عناصر تشکیل دهنده ی جرم. 53

مبحث دوم: علل و عوامل جرم از منظر قرآن کریم. 61

گفتار1: فلسفه مجازات از نظر قرآن کریم. 65

مبحث سوم. اهداف و ویژگیهای مجازات در نظام کیفری قرآن  72

گفتار1.  اهداف مجازات در آموزه های دینی اسلام. 72

گفتار2. اهداف مادی، معنوی، اخلاقی:. 77

گفتار3.  پیشگیری از ارتکاب جرم:. 81

فصل سوم: جرم و مجازات از نظر قوانین تاجیکستان

مبحث اول: جرم و مهمترین مصادیق آن در قانون تاجیکستان  105

مبحث دوم: فلسفه مجازات و اهداف آن در قوانین تاجیکستان  115

مبحث سوم: راه کار های قنونگذار برای پیشگیری از جرم  124

فصل جهارم: مقایسه و تطبیق

مبحث اول. بیان تشابه ها. 130

مبحث دوم: بیان اختلافات. 139

مبحث سوم. جمع بندی. 142

فهرست منابع. 147

Abstract 151

چکیده

بشر از بدو خلقت نیاز به قوانین را احساس نمود و در زمینه های گوناگون به قانونگذاری مشغول گشت. انبیاء الهی، مبشران حق و هدایتگران بشریت در این میان صاحبان قوانین و راهکارهای زندگی، از طرف خداوند برای بشر بوده اند. بخشی از قوانین با نام «قوانین قضائی، جزائی، جنایتی و غیره» که مربوط به هنجار و ناهنجاری های جواع است، شناخته می شوند. به این معنی که، عمل‌های خلاف جریان عادی زندگی که سبب لغو، سلب و یا پایمالی حقوق دیگران گردد، به عنوان ناهنجاری، رفتار مجرمانه، جنایت و غیره شناخته شده متناسب با هدف و نگاه قانونگذار مجازات در نظر گرفته می شود. آنچه بر اساس این تحقیق و نظریات موجود به دست آمده است، کمبود، نواقص و حتی ضررهای مختلف در قوانین جزائی با منشء بشری است. اما قرآن متناسب با جرم و هدف، قوانین خاص خود را تشریع نموده است که ضامن بقا، اصلاح و رشد فرد و جوامع هستند. بر همین اساس. در این تحقیق به آن رسیده ایم که «کادِکسِ جنایتی= مجموعه قوانین جزائی» تاجیکستان با قوانین مربوطه قرآنی تشابه و افتراقاتی دارد. مهمترین نقطه تشابه را هدف اصلاحی و پیشگیرانه و یا حفظ امنیت جامعه می توان در نظر گرفت و نقطه افتراق را در ماهیت و فلسفه قوانین جرم انگاری و جزایی یا همان غایت نگری دو گانه آن. به این معنی که در قوانین این کشور منشأ و ماهیت قانون عقل انسانی با تفکر لائکی و فلسفه و هدف آن تنظیم امور دنیوی برای زندگی بهتر جامعه است. بر خلاف قرآن که منشئ قوانین را خدا و عقل خدائی و فلسفه و هدف آن را سعادت دارین می داند.

کلید واژه ها: قرآن، جرم، مجازات، کادکس جنایتی، تاجیکستان.

الف. تبیین مسأله:

بررسی مسأله جرم به عنوان رفتار و عملی که از نظر قانون و یا شرع ممنوع شده «کردار، حرکت یا بی حرکتی خلاف قانون» از اهمیت زیادی برخوردار است.

از نظر قرآن کریم، برخی رفتارها و گفتار ها به عنوان جرم معرفی شده و مجازات هایی برای آن بیان گردیده است؛ کما این که برخی اعمال و رفتارها از نظر قوانین تاجیکستان به عنوان پدیده مجرمانه معرفی شده است و برای هرکدام در زمان های مختلف مجازات ها و یا جریمه های متناسب در نظر گرفته شده است و البته در هر دو مورد این مجازات ها، گاه به سبب های خاص برداشته شده است و گاه تشدید و یا اضافه شده است. به عنوان مثال، از نظر شریعت کار مجرمانه ی انجام گیرد طبق موازین شرعی مجازات دارد. حالا این کار مجرمانه در هر مکان و زمانی باشد و از هر شخصی صادر گردد فرق نمی کند، ولی گاه به دلیل اموری، همچون نا آگاه بودن، مجبور بودن (عدم اختیار به سبب دیوانگی، نابالغ،  اجبار از طرف کسی و غیره) در مجازات مجرم تخفیف و یا عفو اجرا می گردد. در قوانین جنایی هم همین مسأله دیده شده است، اما گاه دیده می شود که بعضی کارها در یک کشور جرم و در جای دیگر آزاد است و یا در همان کشور با مرور زمان آزاد می گردد و این امر یا به سبب تغییر حکومت ها و یا پیشرفت های علمی و آزادی و یا دیگر دلیل های انسانی است[2]. در قانون کنونی تاجیکستان هم این موارد از حد معمول زیاد است.

در این رساله، ضمن بررسی موضوع جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان، به تفاوت های موجود بین قوانین قرآنی و قانون جنایی تاجیکستان هم پرداخته خواهد شت.

[1] . وزارت عدلیه، کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 17 بند 1

[2] . شریف او و همراهان، تفسیر به کادکس جنایتی جمهوری تاجیکتسان، ص. 5، گلابوس- دوشنبه 2006م

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***