دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 اسلاتر[1](1990) و دراکر[2](1954)، اولین پژوهشگرانی بودند که به ارائه تعریف، ساختار و بنیان نظری برای کار (مشتریان، رقبا و وظایف داخلی) و همه کسانی که بر عملکرد سازمانی تاثیر دارند تبدیل می گردد (قره چه، کریمی علویجه و اکبری نژاد،1392؛ به نقل از بیرچال و تاوستیگا[3]، 2005).

2-8-1-2 گرایش به نوآوری

شرکت‌هایی که گرایش به نوآوری دارند بر شایستگی‌های کلیدی در تخصیص منابع و تکنولوژی و استخدام کارمندان و عملیات و بازارها تمرکز می کنند (آلتیندگ و زهیر، 2012).

پژوهش‌های اولیه در خصوص نوآوری در شرکت، به عوامل مؤثر بر نوآوری- نرخ، سرعت و فواید آن- تمرکز داشتند (آلتیندگ و زهیر، 2012). اکثر تعریف‌های صورت گرفته برای نوآوری با این تعریف توافق دارند: گرایش به نوآوری فلسفه ای می باشد در شرکت‌هایی که در خصوص یادگیری و دانش استانداردهایی را دارند که همه‌ی بخش‌های عملیاتی شرکت را به سمت ایجاد و توسعه نوآوری هدایت می کند.

کسب و کارها اعم از خانوادگی و غیر خانوادگی در چهار حوزه می توانند نوآوری کنند؛ مدل‌های کسب و کار، محصولات، خدمات، فرایندها و کانال‌های حفظ یا ایجاد بازار، سبقت گرفتن از رقبا و تضمین رشد بلند مدت و بقای شرکت، خصوصا در محیط‌های بسیار پیچیده و متلاطم (آلتیندگ و زهیر، 2012).

پژوهش‌های اخیر در این حوزه نوآوری را به عنوان گرایشی که به صورت سیستمی کل شرکت را در بر می‌گیرد در نظر گرفته اند. بر اساس این توجه نیاز به درک دستاوردهای مثبت و منفی گرایش به نوآوری ایجاد شده می باشد (آلتیندگ و زهیر، 2012).

ادبیات نوآوری تا به امروز به موضوعاتی مثل خروجی های نوآوری پرداخته می باشد همچنین مطالعاتی که ارتباط میان گرایش به نوآوری و تأثیرات آن بر سازمان را مطالعه کرده اند (توتردل[4] و همکاران، 2002)

[1] Narver & Slater

[2] Drucker

[3]Birchal & Tavstiga

[4]Totterdell

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1