دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

به نخستین بشر عظیم الجثه پورشه می باشد. این متن با بیانی روشن، از برهمن به عنوان بالاترین طبقه و از شودره به عنوان پایین­ترین طبقه با بیشترین آلودگی یاد می­کند .(کاش،2010: 133).

در ریگ وده پوروشه اینگونه معرفی می­گردد:

«پوروشه هزار سر، هزار چشم و هزار پا بود. او تمام زمین را از همه جوانب فرا می­گرفت و در آن سوی پهنای ده انگشت قرار داشت. پوروشه در حقیقت تمام این( جهان مرئی) می باشد و آن چیز که بود و آن چیز که خواهد بود. او خداوند ابدیت می باشد و به سبب حرارت (قربانی) به آن سو نمو می­کند. بزرگی او، اینگونه می باشد: پوروشه حتی از یان هم بزرگتر می باشد. همه موجودات یک سوم اوست و سه چهارم دیگر او جاودانی می باشد در آسمان. سه چهارم پوروشه به بالا صعود نمود و یک چهارم دیگر که در این جهان باقی ماند مکر در مکر گسترش پیدا نمود و به اشکال گوناگون در آمد و به تمام آفرینش جاندار و بی جان منتهی گردید. او به محض تولد آشکار گردید بعد زمین را آفرید و سپس صور مادی را. وقتی خدایان قربانی را با پوروشه برپا داشتند، بهار روغن آن و تابستان هیزمش و پاییز خود نذر بود. آنها(خدایان) پوروشه را که پیش از آفرینش تولد یافته بود بصورت قربانی در روی علفزار مقدس ذبح کردند و با او خدایانی که سادیهه بودند و آنها که ریشی بودند قربانی کردند. از آن قربانی که در آن نذر جهانی تقدیم گردید، مخلوط دوغ و کره به دست آمد و از آن مخلوقات هوایی و حیوانات اهلی و وحشی آفریده شدند. از آن قربانی که او نذر جهانی تقدیم گردید، ریگ­ها و آهنگ های سامن به وجودآمد و بحور عروض پیدا گردید و دستور اعمال قربانی نیز پدید آمد. اسبان از آن به وجودآمدند و آنها که دارای دو رشته دندان­اند و گله­های گاو از آن هستی پیدا نمود و همچنین بز و گوسفند. وقتی پوروشه را ذبح کردند آن را به چند قطعه تقسیم نمودند: دهان او چیست؟ بازوانش کدام، ران­ها و پاهایش را چه نامیدند؟ دهان او برهمن بود، دو دستش راجینه و ران­هایش وایشیه و شودره از پاهایش به وجودآمد.»(گریفیث،1986: 569).

در دوره وده­یی جامعه هند تقریبا به چهار طبقه تقسیم می­گردید که بر پایه شغل و حرفه استوار بود. در واقع بخش اصلی جامعه هند متشکل از کاست بود و به وسیله دهرمه[1] طرفداری می­گردید. دهرمه بر این اصل اصرار می­کند که کاست­های خاص به طور قطع وظایفی درون جامعه دارند و در قبال آن مسئول هستند. بی­توجهی به آن وظایف، گناهی بزرگ به شمار می­رود که تعادل هستی را به هم می زند.(ونگو، 2009: 17-16).

به نظر می­رسد تا پیش از هجوم آریایی­ها به هند اثری از نهاد کاستی در بین مردم بومی هند –دراویدیها-وجود نداشته می باشد. این نهاد احتمالاً از زمان ورود اقوام و قبایل آریایی بتدریج رشد کرده می باشد. در طول زمان قشربندی مذبور که بر پایه تقسیم وظایف انسجام یافته می باشد نخست از چهار کاست عمده به توضیح زیر تشکیل می­­ گردد :

برهمن­ها: شامل رهبران مذهبی و روشنفکران.

کشتریه­ها: شامل فرمانداران، حکام و جنگاوران.

[1] . dharma

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1