دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت، تکنولوژی، می‌توان

:
قلمرو زمانی، دوره‌های توزیع پرسشنامه طی 1 ماه در اردیبهشت 93 توزیع گردیده است.
1- 7 جامعه و نمونه تحقیق:
جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان در بخش بیمه های عمر و پس انداز و عمر و حوادث شرکت بیمه آسیا در شهر تهران است که تعداد کل آن‌ها 250 نفر می‌باشد.
نمونه آماری در این تحقیق بخشی از جامعه آماری است که به صورت طبقه‌بندی انتخاب خواهند شد. با توجه به مشخص بودن تعداد کل مدیران و کارشناسان در بخش های ذکر شده در شرکت بیمه آسیا در تهران، برای تعین نمونه آماری از روش زیر (فرمول کوکران13) استفاده خواهد شد.

که با محاسبات انجام شده، تعداد نمونه‌ها برابر با 148 نفر خواهد بود.
1- 8 روش تحقیق:
روش تحقیق به کار رفته را می‌توان بر حسب هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار آورد چرا که هدف آن توسعه مدیریت دانش کاربردی در زمینه سازمانی است. برحسب نوع پژوهش، می‌توان این پژوهش را یک پژوهش توصیفی به شمار آورد. همچنین بر اساس روش پژوهش نیز می‌توان این پژوهش را یک پژوهشی پیمایشی دانست. تحقیقات پیمایشی، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه‌ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ آن‌ها به یک رشته سؤال. و محققان اجتماعی می‌کوشند با استفاده از این تحقیقات پیمایشی به تبیین پدیده‌ها پرداخته و صرفاً به توصیف آن بسنده نکنند. که در چنین فرضیه‌هایی برای تعیین ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سؤالات مختلف به یکدیگر به آزمون کشیده شوند.
1- 9 ابزار گردآوری داده‌ها:
به طور کلی روش‌های گردآوری اطلاعات را می‌توان به دو طبقه، روش‌های کتابخانه‌ای و روش‌های میدانی تقسیم کرد. در این تحقیق در خصوص جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه‌های تحقیق به طور عمده از روش پرسشنامه استفاده شده است و برای جمع‌آوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از کتاب‌ها، مقالات موجود فارسی و لاتین و سایت‌های اینترنتی استفاده شده است. در این تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه می‌باشد.
1- 10 تعاریف عملیاتی واژه‌های تحقیق:
* مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)14: راهبردی سازمانی است که کارکنان، فرآیندها و فن‌آوری را یکپارچه می‌کند. این کار به منظور بیشینه کردن ارتباطات با مشتریان سازمان و کانال‌های توزیع، مشتریان داخلی و تأمین کنندگان انجام می‌گیرد. (مندوزا و همکاران15، 2007: 914).
* مدیریت دانش (KM)16: مدیریت دانش دربرگیرنده رفتارهای انسانی، نگرش‌ها و قابلیت‌های انسانی، فلسفه‌های کسب و کار، الگوها، عملیات، رویه‌ها و فناوری‌های پیچیده است (ویگ17، 2002: 2).
* تکنولوژی18: تکنولوژی در مدیریت دانش راه حل‌هایی را برای تسهیم دانش، مدیریت و اداره کردن اسناد، جریان یا روند کار و غیره ایجاد می‌کند (مک دانلند، 1384: 77).
عنصر تکنولوژی شامل زیرساخت‌های مدیریت دانش و اطلاعات تکنولوژی است که قارد به یکپارچه‌سازی اطلاعات و دانش در سازمان و نیز ایجاد، انتقال، ذخیره‌سازی و ایمن نگه داشتن منابع دانش در سازمان است. (میل و اسمیت19، 2011: 159). تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتر

Author: mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *